GJESTEBLOGG: Bærekraft-begrepet er i vinden som aldri før, og «alle» snakker om en bærekraftig utvikling. Nylig ble Snowball-konferansen 2017 for reiselivsbransjen arrangert i Hafjell med bærekraft som et gjennomgående tema. Det ble satt fokus på bærekraft i destinasjonsutvikling, opplevelsesutvikling, transportløsninger og turoperatørvirksomhet sett fra et markedsperspektiv. NHO’s årskonferanse «Made in Norway – på jobb for ei grønn framtid» i januar hadde også et hovedfokus på bærekraft, og NHO Reiselivs årskonferanse på Lillehammer i mai vil ha samme fokus. 2017 er også «FN-året for bærekraftig turisme for utvikling» hvor temaet får et internasjonalt fokus. Det er ingen tvil om at en bærekraftig utvikling er viktig for reiselivsnæringen hvor «råmaterialet» for opplevelsene og attraksjonskraften i stor grad er basert på natur, kultur og klima.

Visit Lillehammer har startet prosessen med å bli merket som et bærekraftig reisemål etter Innovasjon Norges standard, slik 8 øvrige reisemål i Norge har blitt gjennom de siste tre årene. Å bli et bærekraftig reisemål forutsetter et samspill mellom destinasjonsselskap, kommuner og næringsliv for å ivareta en miljømessig, kulturelt, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling.

Hvorfor er det så viktig å jobbe med alle disse områdene? Når vi snakker om bærekraft tenker nok de fleste på miljøaspektet, og hvordan man kan spare miljøet gjennom energitiltak, avfallsreduksjon m.m. En miljøsertifisering er et av de beste tiltak bedrifter kan iverksette for å jobbe mer bærekraftig. For reisemålet som helhet er det også viktig å styrke den lokale kulturformidlingen og de sosiale verdiene gjennom delaktighet og engasjement. Ved å ta vare på natur og mennesker vil den økonomiske levedyktigheten for både reisemålet og enkeltbedriftene bli styrket.

Vertskapsrollen. Å jobbe bærekraftig handler i stor grad om styrke gjesteopplevelsen – altså det totalinntrykket de tilreisende til vår region sitter igjen med basert på alt de møter fra ankomst til avreise. Overnattingsbedriftene og attraksjonene kan gi gjestene både gode opplevelser og god informasjon, men dersom gjesten opplever mangelfull service på øvrige møtepunkter vil totalopplevelsen svekkes. Dette kan være skilting, service og informasjon på f.eks. togstasjonen, lokalbussen, bensinstasjonen, rasteplassen, turområdet osv. For å sikre at gjestene får en positiv helhetsopplevelse på reisemålet, må vi jobbe sammen og ha en felles forståelse av hva som må tilrettelegges. HUSK at det tar 2 sekund å publisere en negativ omtale i sosiale medier som kanskje kunne vært unngått med enkle tiltak. Derfor er det viktig at lokalsamfunn jobber sammen for å sikre gode gjesteopplevelser, som igjen er med på å sikre økonomisk levedyktighet ved at gjestene blir lenger, legger igjen mer penger, skriver en positiv omtale og ikke minst kommer tilbake!

Reiselivsbedrifter og arrangører må på sin side jobbe aktivt med vertskapsrollen, og sørge for at de ansatte og frivillige har den kunnskapen og kompetansen de trenger for å gi gode gjesteopplevelser. Kjenner de stedets og nærområdets historie slik at dette kan formidles med entusiasme og stolthet? Kjenner de til hvilke tradisjoner som er knyttet til den lokale maten som evt. blir servert, og hvor maten kommer fra? Er lokale matretter synliggjort i menyen og på buffeten slik at gjestene får det med seg? Kan de ansatte på hotellet eller fjellstua anbefale hvilken skitur, vandretur eller sykkeltur som passer for de ulike gjestene, hvordan de bør kle seg, hva de skal ha med seg og hvordan de finner fram? Den lokale kunnskapen og hvordan den blir formidlet er det som gir økt merverdi for gjestene, og som er det de vil huske best når de kommer hjem!

Flere gjesteundersøkelser gjennomført de siste årene viser at gjestene ønsker å bli kjent med lokale skikker og spise lokal mat på reisen. I tillegg blir flere og flere gjester opptatt av miljø, og ønsker å bo på steder som har en bevisst holdning til miljøspørsmål. Her må vi sørge for at reiselivsbedriftene i vår region henger med i utviklingen for å være konkurransedyktige. Gjennom å jobbe med bærekraftig reisemålsutvikling ønsker Visit Lillehammer å styrke kunnskapen til næringen om bærekraftige forretningsmodeller, og motivere flere bedrifter til å komme i gang med miljøsertifisering. De reiselivsaktørene som har jobbet aktivt med bærekraft gjennom en eller annen form for miljøsertifisering viser til mange positive effekter som bl.a. besparelser innen energiforbruk, vannforbruk, avfallssortering og mindre svinn. Mange peker også på bedret arbeidsmiljø gjennom forbedring av arbeidsrutiner og holdninger, samt redusert sykefravær!

Verdiskaping. Jobben med å bli et bærekraftig reisemål handler altså i første rekke om å styrke gjesteopplevelsene som igjen styrker verdiskapningen i regionen – sosialt, kulturelt, miljømessig og økonomisk! De mest levedyktige reisemål på sikt vil være de lokalsamfunn som også er attraktive for å bo og leve. Derfor må vi sammen sikre verdiskapningen – destinasjonsselskap, kommuner og reiselivsnæring – for å nå visjonen om å bli Norges mest attraktive reisemål!

Som nevnt innledningsvis er bærekraftig utvikling et tema på mange konferanser og arenaer for tiden, som forhåpentligvis fører til flere konkrete tiltak. Vi må tenke globalt og handle lokalt for å sikre konkurransekraften og attraktiviteten til regionen, og unngå «å sage av den greina vi sitter på». For vintersportsregionen Lillehammer & Gudbrandsdalen er alle klimatiltak viktige for å unngå at vintersesongen reduseres med flere måneder allerede i 2030 (ref. klimaundersøkelse fra Vestlandsforskning).
Vi har startet reisen med å samle Visit Lillehammer og våre 7 kommuner om en felles handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling, og vi gleder oss til fortsettelsen!

Hilsen,
Kristin Prøven

Visit Lillehammer

 Headerbilde: Visit Lillehammer