Lillehammer har blitt UNESCO Creative City i litteratur, men hva innebærer det?

Jo. Dette betyr en stor internasjonal anerkjennelse for våre kvaliteter. Dette er kulturelt viktig for Norge og gir Lillehammer og regionen spennende utviklingsmuligheter i et samarbeid med noen av verdens fremste kreative byer. Lillehammers status som UNESCO-by understreker byens langvarige posisjon i norsk litteratur, og er et uttrykk for byens ambisjoner om å utvikle seg ytterligere som internasjonal litteraturby.

Selv om det er kommunen som har ledet søkeprosessen, så har det vært et bredt og forpliktende samarbeid mellom Norsk litteraturfestival, Nobelprisvinnernes dikterhjem som del av Lillehammer Museum, Høgskolen i Innlandet, Nansenskolen og Nansen fredssenter, Oppland fylkeskommune, – og kommunen med våre kulturinstitusjoner, litteraturhus og at vi er friby for forfulgte forfattere.

Dette kan åpne dører for nye nasjonale og internasjonale prosjekter og medfinansieringskilder, flere arrangementer og vil styrke vår attraksjonskraft. UNESCO-byene tiltrekker seg tradisjonelt mange kulturinteresserte turister og byene forplikter seg til å dele sine kvaliteter og erfaringer.

UNESCO er jo FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon under bla dette mottoet: «Fred må etableres i menneskets moral og intellektuelle solidaritet». Kultur skal stå sentralt for bærekraftig økonomisk utvikling av byer og regioner.

For Lillehammer betyr dette at vi har styrket vår nasjonale og internasjonale status og posisjon. Vi bygger våre internasjonale relasjoner til sentrale kulturbyer og vi kan ta til oss kunnskap, erfaringer og ideer fra disse. Det er en stor inspirasjon og kan gjøre oss mer attraktiv for gründere innen kulturelle og kreative næringer. Men ingenting kommer av seg selv, det er opptil oss og institusjonene her hvordan vi klarer å utnytte dette. Vi vil selvsagt arbeide for å tiltrekke oss relevante konferanser og arrangementer. Vi har også lagt noen ambisjoner inn i søknaden som vi nå skal følge opp. Vi har mange kvaliteter å dele og som kan kobles på satsingen. Eksempler: At vi er en ledende region innen film med bla de nasjonale filmutdanningene og «storytelling», at vi har spesiell satsing på barn og unge gjennom litteraturfestivalens Pegasus-program, Amandus, forfattere, filmprodusenter, Den kulturelle skolesekken, den norske kulturskolemodellen osv.

Det skal etter hvert etableres en stillingsressurs, hjemmeside og presentasjoner av byen og våre kvaliteter. Tanken er å samlokalisere mest mulig av disse ressursene i tilknytning til Litteraturhuset. Som kultursjef er det nå Olav Brostrup Müller som har overtatt hovedansvaret for etablering og drift av Lillehammer som UNESCO litteraturby.

Det har vært en spennende utfordring å lede arbeidet med å utarbeide søknaden. Vi har hatt ei dyktig prosjektgruppe bestående av Marit Borkenhagen fra Litteraturfestivalen, Hans Tarjei Skaare fra Nansenskolen, Gudmund Moren fra høgskolen, Ingunn Trosholmen fra fylkeskommunen og Kjell Marius Mathisen fra dikterhjemmene. Olav Brostrup Müller hadde en sentral rolle i å føre de viktigste kapitlene i søknaden i pennen, mens andre regionale og nasjonale bidragsytere har gitt viktig hjelp.

Lykke til videre. Dette blir spennende!

Skrevet av: Øivind Pedersen
Lillehammer-regionen Vekst