Næringssjefens hjørne: gründerskap


Gründerdagene Lillehammer arrangeres for tredje gang fra 10.-12.oktober. Gründerdagene er tre dager med arrangementer for, av og…

Næringslivet i Lillehammer-regionen vokser mest i Innlandet


Overskriften er ikke noe vi har funnet opp, men er hentet fra det nylig publiserte konjunkturbarometeret som er utarbeidet av…

Lillehammer kan bli UNESCO Creative City


Byen Lillehammer og ordfører Espen Granberg Johnsen har nå sendt søknad til UNESCO om å inngå i nettverket av Creative Cities som…

Leve heiagjengen


Denne teksten sto på trykk i GD som en kronikk 18. april 2017. Først og fremst er det på sin plass å advare om at denne…

Stor innflytting til Lillehammer


I løpet av 2016 ble vi 305 flere lillehamringer. I Øyer økte innbyggertallet med 10, mens det gikk ned med 25 i Gausdal.  Totalt…

Trenger du midler til å utvikle et arrangement?


Har du en idé til et nytt arrangement? Er du allerede involvert i et arrangement og har en idé til videreutvikling av dette? I…

Bedriftsetablering i Lillehammer-regionen


Som gründer er det mange ting å ta hensyn til når man skal etablere seg, og for de aller fleste er det for første og eneste gang.…

Ledende innen bioøkonomi


Bioøkonomien handler om omdannelse av biomasse til energi, mat, fôr, materialer, kjemikalier, fiber- og andre industriprodukter.…

Et spennende år ligger foran oss


2016 var et godt år for næringslivet i Lillehammer-regionen. Undersøkelsen Bedriftstempen som nylig ble presentert av DNB viser…

Høye forventninger til 2017


GJESTEBLOGG: Bedriftene øker forventningene til 2017, viser DNBs ferske Bedriftstempen. Troen på økt omsetning og økt lønnsomhet…