Nye innbyggere strømmet til Lillehammer i tredje kvartal, i følge SSB. I løpet av månedene juli til september ble det 242 flere lillehamringer, noe som er den høyeste kvartalsveksten noensinne. Og den største befolkningsveksten av kommunene rundt Mjøsa i tredje kvartal.

Siden det er relativt store svingninger mellom kvartalene, ser vi ofte på veksten siste 12 måneder for å kunne se på utviklingen. Totalt sett har befolkningsveksten i denne perioden vært på 294 personer, eller 1,1 %. Dette er den høyeste tolvmånedersveksten siden første kvartal 2010.

Som vanlig i tredje kvartal var det en svært høy tilflytting, knyttet til tilstrømmingen av studenter der det alltid er en del som melder flytting. 762 tilflyttere er, i likhet med befolkningsveksten totalt, ny rekord for ett enkeltstående kvartal.

Befolkningstallene viser at Lillehammer har høy attraksjonskraft som bosted. Forskere har over lenger tid omtalt Lillehammer som unik i norsk målestokk, ved at kommunen har god befolkningsvekst til tross for relativt lang avstand til en av de største byene, i Lillehammers tilfelle Oslo. Vi vet at folk tiltrekkes av kombinasjonen attraktiv og vital småby og nærheten til fantastiske friluftsområder, ikke minst snøen. Vi vet at vi har mange bedrifter, slik som Brunbjørn, i god vekst som ansetter flinke mennesker. Vi ser et gryende gründermiljø og en fremvoksende gründerkultur.

På Hamar har de begynt å se en god effekt av bedret samferdsel, både at reisetiden med bil har gått ned og at forventningene om ytterligere redusert reisetid både med bil og ikke minst tog, er store. Også for Lillehammer sin del har reisetiden til Oslo med bil gått betydelig ned, men likevel relativt lite sammenlignet med Hamar. Vi ser derfor ikke noen betydelig samferdselseffekt ennå, men med full E6- og Intercity-utbygging forventer vi en sterk positiv effekt også for Lillehammer.

En liten kuriositet er at om befolkningsveksten i Lillehammer og Gjøvik fortsetter å være på nivået for siste 12 måneder, vil Lillehammer bli en større kommune enn Gjøvik i løpet av 2029.

Vi ønsker velkommen til alle nye lillehamringer, og ønsker dere som har flyttet ut velkommen tilbake 🙂

 


Dersom du har flyttet til Lillehammer-regionen og har endret din folkeregistrerte adresse, skal du motta et ‘velkommen-kort’ i posten. For at du som nyinnflyttet skal bli bedre kjent, gir kortet en rekke rabatter på opplevelsestilbud i regionen. Mer om fordelene velkommen-kortet gir kan du lese her.

Dersom du vurderer å flytte til Lillehammer-regionen finner du nyttig og praktisk informasjon her. Du kan også ta kontakt med Lillehammer-regionen Vekst direkte, så skal vi hjelpe deg så best vi kan enten det er snakk om privatetablering eller bedriftsetablering. Går du med en drøm å om starte egen virksomhet, kan vi bistå deg gjennom vårt etablererapparat, samt tilby deg et trivelig og ressurssterkt kontorfellesskap gjennom HubLHMR.

lillehammer_sentrum_kommunehuset