Knallsommer i Lillehammer-regionen

For en drøy måned siden orienterte jeg om status etter sommeren for Formannskapet i Lillehammer. Under orienteringen brukte jeg ordet knall så ofte at en av politikerne hadde behov for å komme med en lett ironisk kommentar om språkbruken i etterkant. Når jeg brukte ordet knall så ofte var ikke det tilfeldig, for vi hadde virkelig en knallsommer i Lillehammer-regionen. Værmessig, selvfølgelig, men ikke minst var aktiviteten i den delen av næringslivet som påvirkes av turisme svært stor.

I dag kom overnattingstallene for august måned, og dermed har vi tall for alle sommermånedene. Og for noen fantastiske tall. Totalt var antall overnattingsdøgn i Lillehammer-regionen 18 % opp i år sammenlignet med 2020. Og da vil jeg legge til at sommeren 2020 var fantastisk. Bak overnattingstallene skjuler det seg også betydelig høyere priser fra i fjor.

Overnattingstallene for landet totalt sett er også veldig gode, til tross for få utlendinger også denne sommeren. 12 % er likevel lite sammenlignet med økningen i vår region. Også sammenlignet med Tønsberg, Kristiansand, Bergen og Trondheim er økningen i Lillehammer-regionen betydelig større. Riktignok kan Hamar vise til en større økning enn oss i prosent, men da er det viktig å legge til at Lillehammer kommune alene har 180 000 flere overnattingsdøgn enn Hamar i de tre sommermånedene. Og for de av dere som er gode i hoderegning, skjønner dere da at økningen i antall overnattingsdøgn har vært betydelig større i Lillehammer enn Hamar.

En av hotellsjefene fortalte at juli 2021 var den klart beste måneden noensinne. Juli 2020 var den nest beste og deretter kom februar 2016 - måneden ungdoms-OL ble arrangert. Arrangementene er nå i ferd med å komme tilbake, noe vi har blogget om tidligere.

Utvikling fra 2020 til 2021 i antall overnattingsdøgn

Finn hele statistikken på ssb.no

Også varehandelen og servering er strålende fornøyd

De som har vært ut i Lillehammers gågate i sommer, har ikke unngått å legge merke til at gata har vært full av folk omtrent hele tiden. Også serveringsstedene har vært fulle, og for de som ikke bestilte bord i Lillehammer i sommer, kunne fort få en lang rekke av "dessverre, fullt", før de endelig fant seg et bord. Les en GD+-artikkel som omhandler dette temaet.

Vi har ikke fått offisielle tall for varehandelen ennå, men den unisone tilbakemeldingen er at det har vært massevis av folk og - heldigvis - tilsvarende stor handel.

Tilbakemeldingen fra serveringsstedene er likedan, og ordet rekordsommer går igjen.

Vi kan ikke hvile på laurbærene

Koronapandemien har vist hvor sårbare særlig servering og hotell er, og en god sommer er for de fleste helt nødvendig for å komme seg opp i knestående igjen. Så vi kan ikke hvile på laurbærene. Mangeårig reiselivssjef Ove Gjesdal har vært sentral i å bygge Lillehammer-regionens posisjon slik den er i dag. Han har nå overlatt sjefsroret til Merethe Sandum. Hun vil helt sikkert bygge videre på det gode arbeidet som har blitt gjort, og samtidig ønske å sette sitt eget preg på veien videre. Vi i Lillehammer-regionen Vekst gleder oss til samarbeidet framover.


Handle lokalt i Lillehammerregionen

Våre 8 tips til førjulshandelen

I koronatider er det ekstra gode grunner til å handle lokalt. Her gir vi deg våre tips!

Vi er inne i en tid der det aller viktigste vi gjør er å overholde smittevernsregler, og gjøre det vi kan for å hindre spredning av viruset. Enn så lenge (bank i bordet!) har vi lite smitte i vår region, og slik håper vi at det forblir.

Selv om vaksiner er på vei, må vi leve side om side med viruset en god stund til. Dette er derimot ikke til hinder for at du som bevisst forbruker støtter opp om lokalt næringsliv. Her gir vi deg 8 gode tips til førjulshandelen.

 1. Det er lov å gå ut å spise. Ingen regler, verken nasjonalt eller kommunalt, hindrer deg fra å gå ut å spise. Spisestedene i vår region gjør en god jobb med å å levere trygge opplevelser, så vår oppfordring er å unne seg gode matopplevelser
 2. Blir det ikke julebord - gi gavekort på restaurant. Flere bedrifter som har valgt å kutte ut julebordet i år, gir i steden for de ansatte gavekort på restauranten de skulle vært. Så kan den ansatte ta en tur ut med familien eller en mindre gruppe kollegaer. En god ide synes vi.
 3. Bestill hjemlevering eller take-away. Mange restauranter i vår region tilbyr take-away og/eller hjemlevering. En del av dem er samlet i appen Delivia, noen har egen nettside for bestilling og andre igjen bruker den gode gamle telefonen. Gjør det enkelt for deg i hverdagen, og bestill mat fra din lokale restaurant og spis den hjemme!
 4. Bruk dine lokale butikker. Butikkene holder åpent med gode smittevernstiltak. Er du redd for mye folk, prøv å gå til butikken på andre tidspunkter enn alle andre. Lørdag morgen er vårt tips. Handle lokalt, og bidra til at lokale arbeidsplasser opprettholdes.
 5. Handle på nett fra sin lokale butikk. Mange butikker i vår region tilbyr kundene muligheter for å handle på nett, enten via egen nettbutikk eller ved å ta kontakt via Facebook eller Instagram. Lillehammer Sentrum Drift lanserte nylig sitt digitale butikkvindu, som gir deg masse inspirasjon til hva du kan handle før jul. Vil du ikke ut å handle fysisk, handle lokalt på nett!
 6. Unn deg en kulturopplevelse. Mange artister, kulturarrangører og -leverandører forsøker å holde hjulene i gang med sterke restriksjoner. Til tross for restriksjonene, er det er imponerende tilbud av kulturaktiviteter som pågår. Tidligere i høst skrev vi en bloggpost om arrangementsregionen som kom ut av dvale
 7. Kjøp gavekort på opplevelser. Om du ikke nødvendigvis er klar for opplevelser nå, kan du gi deg selv eller andre en opplevelse å glede seg til. Visit Lillehammer har samlet en rekke tips til slike opplevelser. Kanskje du får lyst til å prøve noe nytt?
 8. Kjøp lokalprodusert mat. Til jul unner de fleste seg litt ekstra god mat, og hva er vel bedre enn å imponere gjestene med gode historier om råvarene i tillegg til gode smaker? Det kan du om du handler lokalprodusert mat, slik som eksempelvis på REKO-ringen. Neste utlevering i Lillehammer er 3. desember. Du kan også bestille matkasse basert på lokale råvarer fra Kokken Tor, eller fra Hafjell Slakteri.

Vi håper noen av disse tipsene vil gi deg inspirasjon til å bruke lokalt næringsliv. Det er ekstra viktig i disse tider.

 


Beste region i Innlandet i Kommune-NM

 

Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet

«Dette er eksamensdag for alle ordførere og rådmenn i hele Innlandet», uttalte regiondirektør i  NHO Innlandet, Jon Kristiansen, nylig i forbindelse med publiseringen av Kommune-NM 2020. Når sant skal sies er nok dette litt navlebeskuende i en tid dere ordførere og kommunedirektører står midt oppe i en koronakrise og kommuneøkonomien blir mer og mer skrantende for hvert år som går.

 

Men det er ingen tvil om at ordførere og kommunedirektører følger med når Kommune-NM lanseres, og for oss næringssjefer er utviklingen i Kommune-NM utvilsomt avgjørende for om vi får en god eller dårlig dag. Derfor er det hyggelig at årets Kommune-NM viser en god utvikling for kommunene i Lillehammer-regionen. Øyer faller riktignok 1 plass, men Gausdal går 9 plasser opp og Lillehammer 5 plasser. Og her må det legges til at tidligere års resultater er justert for kommunesammenslåinger, slik at sammenslåtte kommuner ikke automatisk gir de lenger ned på lista et hopp oppover.

I følge NHO selv rangerer de kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi. Og det er denne brede tilnærmingen som gjør at regiondirektør Kristiansen kaller rangering eksamen for kommuneledelsen. Selvfølgelig sett fra næringslivets perspektiv, men en kommunes evne til å skape fremtidige jobber er naturlig nok avgjørende også for fremtidig kommuneøkonomi.

Vi vet at det, spesielt for mindre kommuner, kan komme litt uforklarlige utslag i enkeltår. Derfor er det også greit å ta med seg utviklingen over tid. I Kommune-NM sitt tilfelle betyr det fra starten av rangeringen i 2008. Der har Lillehammer gått opp 17 plasser, Øyer hele 61 plasser og Gausdal har falt ned 10 plasser. Alt i alt en svært god utvikling for regionen over tid. Jeg kommer litt senere i bloggen tilbake til hvilke kategorier Lillehammer-regionen kommer godt ut av, og hvilke vi har en del å hente på.

Lillehammer-regionen sett under ett

NHO publiserer ikke resultater på regionnivå, men med litt enkel matematikk kan vi gjøre om kommunetallene til et rimelig godt anslag på regionnivå. Riktignok ikke helt nøyaktig med slik det ville vært om alle enkeltparameterne ble vurdert for regionen samlet, men likevel et godt anslag. Om vi vekter den enkelte kommunes plassering opp mot andel av regionens innbyggertall, får vi følgende vektet gjennomsnittsplassering i de tre store Mjøs-regionene:

 • Lillehammer-regionen 68,9
 • Hamarregionen 103,5
 • Gjøvikregionen 119,1

For mange kan disse tallene virke overraskende. Som oftest peker mange i retning Gjøvikregionen eller Hamarregionen for å si hvor utviklingen skal skje i fremtiden. Kommune-NM peker i retning av at vi har vel så gode forutsetninger for at vår region skal være ledende i utviklingen i Innlandet. Hvor denne utviklingen skal skje blir det opp til kommunens politikere og oss som administrasjon å påvirke, men til syvende og sist er det næringslivet selv som må gjøre jobben. Så skal kommunene støtte opp så godt det lar seg gjøre.

Nærmere om indikatorene bak rangeringen

Kommune-NM består av de fem delindikatorene næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi. Bak disse ligger det en rekke enkeltindikatorer som baserer seg på offentlig statistikk. Om du har lyst til å se nærmere på dette, er det et omfattende Excel-ark tilgjengelig på NHO sine nettsider. For ikke å trøtte den gjennomsnittlige leser, skal jeg her begrense meg til en gjennomgang på overskriftsnivå.

Næringsliv

Dette er delindikatoren vi som region skårer dårligst på, primært fordi Lillehammer trekker ned. Paradoksalt nok ville den beste måten å komme høyere opp på denne indikatoren være om Lillehammer Sykehus ble lagt ned. Da ville privat sysselsettingsandel gått betydelig opp. Dette er en av fire delindikatorer, og mange plasser ville vært hentet på rangeringen. Men det er vanskelig å se at en nedleggelse av Lillehammer Sykehus på noe vis kan gagne næringslivet i byen. Så lenge vi fortsetter å oppleve en vekst i privat sysselsetting, mener jeg det er et gode for regionen vår at Lillehammer har en høy andel offentl

Gasellebedriftene bidrar til sysselsettingsvekst og et variert næringsliv

ig sysselsetting, og dette er noe vi kommer til å fortsette å kjempe for fremover.

Enkeltindikatorene peker ellers i retning av at regionen bør søke å få et noe mer variert næringsliv og at kommunene bør kjøpe mer private tjenester. Det førstnevnte skal vi som jobber med næringsutvikling fortsatt stå på hver dag for å bidra til, det siste overlater vi til politikerne å tilnærme seg.

Arbeidsmarked

For dette temaet er rangeringen internt i regionen helt motsatt av for næringsliv, der Lillehammer er best (helt oppe på 33. plass i landet) og Øyer ligger lengst ned. Selv om Øyer ligger lengst ned av de tre kommunene i regionen, er de likevel topp 50 % i landet. Totalt kommer vår kommunene i Lillehammer-regionen godt ut på denne indikatoren.

I følge NHO skal enkeltindikatorene under arbeidsmarked dekke ulike sider ved tilgang og bruk av arbeidskraft. For vår region er det særlig den lave arbeidsledigheten som bidrar til at kommunene kommer rimelig høyt på denne delindikatoren. Slik sett blir det veldig spennende å se hvordan vi kommer oss ut av koronakrisen. Per i dag er arbeidsledigheten høy, spesielt i Øyer og Lillehammer, men den har vært nedadgående de siste månedene. Særlig reiselivet og kulturnæringene har en svært usikker tid i møte, og dette er bekymringsfullt for arbeidsledigheten framover.

Demografi

Denne indikatoren handler om kommunenes evne til å få til befolkningsvekst, og om fordelingen mellom unge og gamle. Ikke helt overraskende er det her store forskjeller på bykommunene Lillehammer og de to andre kommunene i regionen. Spesielt på befolkningsvekst og tilflytting ligger Lillehammer høyt på statistikken, og de to andre et stykke lenger ned på listen.

Med tanke på hvor langt Lillehammer-regionen ligger fra en av de store byene, har regionen over tid vært rimelig unik som har klart å holde opp en god befolkningsvekst. Ser vi på perioden helt tilbake til 1997, har riktignok befolkningsveksten vært på litt over halvparten av landet totalt sett. Om man derimot tar med avstand til en av storbyene som en dimensjon, er det få, om noen, regioner som er i nærheten av Lillehammer-regionen.

En aldrende befolkning er en problemstilling over hele landet, men selvfølgelig i varierende grad. Det eneste middelet mot utviklingen er å være attraktive for barnefamilier og andre yngre mennesker. Vi opplever av Lillehammer-regionene er det i dag, og det er selvfølgelig høyt prioritert å opprettholde og styrke denne attraktiviteten.

Les også: Regionen som vinner nye hjerter

Kompetanse

Mangelen på kompetanse i Innlandet har vært en gjennomgangsmelodi i fylkeskommunale planer i lang tid. Ser man på fylket under ett er det også en rimelig konklusjon, men det er likevel enkeltkommuner som skiller seg ut i positiv retning. En av disse er Lillehammer, som totalt sett ender som nummer 55 på denne indikatoren.

Kompetanse måles både etter høyere utdanning og personer med fagkompetanse. Bakteppet er at begge deler er viktig for næringslivet. I praksis er det slik at kompetansen i stor grad speiler næringsstrukturene. Med stor grad av offentlige arbeidsplasser og også mange andre såkalte kompetansearbeidsplasser, er det naturlig at Lillehammer skårer bra på høyere utdanning og tilsvarende dårlig på fagkompetanse. Øyer og Gausdal har ikke tilsvarende skjevhet, og skårer midt på treet på begge kriterier.

I forbindelse med arbeidet med regional næringsplan, som pågår i disse dager, har vi erkjent at kompetanse er noe som har vært undervurdert i vårt arbeid med næringsutvikling. En av grunnene til denne erkjennelsen, er at flere og flere næringsaktører snakker om tilgangen på kompetanse som en de store hindrene for å få til vekst og utvikling. Problemstillingen er veldig skjevdelt mellom yrkesgrupper. Eksempelvis ser vi at det blant håndverksbedrifter og IKT er vanskelig å få tak i folk med riktig kompetanse.

Kommunal økonomi

Når man leser om kommuneøkonomi i regionalpressen, er det kanskje vanskelig å se for seg at kommunene i vår region alle er blant øvre 1/3-del på denne indikatoren, Lillehammer er nummer 70, Øyer 79 og Gausdal 110. Et perspektiv på dette er at kommuneøkonomien svært mange steder i landet er utfordrende. Et annet er at kommuneøkonomi er mye mer komplisert enn det 5 enkeltindikatorer klarer å fange opp.

Uansett er det verdt å merke seg at basert på de utvalgte kriteriene som NHO best mener beskriver kommunal økonomi, så er ikke situasjonen så aller verst målt mot øvrige kommuner i Norge.

Hva betyr så alt dette?

Kommune-NM kommer ut hvert år, og målet nå må være å bli litt bedre til neste gang. Vi skal ikke gå i fella og ensrette jobbingen mot bli bedre på enkeltindikatorer (ref tidligere omtalte utslag av å legge ned Lillehammer Sykehus). Vi skal derimot tenke helhetlig på hvordan vi over tid kan øke sysselsettingen og verdiskapingen i vår region. Som bakgrunn for hvordan vi skal få til dette er Kommune-NM en viktig ledesnor, og når vi nå holder på å utarbeide en ny strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen, så tar vi med oss årets resultater og utviklingen over tid inn i arbeidet.

 

Med vennlig hilsen
Eirik Haagensen, næringssjef Lillehammer-regionen


E-sporthovedstaden Lillehammer

29. april 2018 registrerte vi domenet esporthovedstaden.no. Det var i de tider vi bestemte oss for at e-sport var noe vi skulle satse på, og at Lillehammer skulle ha en sentral posisjon i utviklingen av e-sport i Norge. Siden den gang har vi hatt flere oppturer på vår reise, men vi har likevel manglet det helt forløsende. Før Norges Esportforbund vedtok å etablere seg på Lillehammer 1. juli 2020.

Med den beslutningen tør vi lansere Lillehammer som Norges e-sporthovedstad.

Les en tidligere bloggpost om esport i Lillehammer

En krevende kamp

At valget skulle bli Lillehammer var absolutt ikke gitt. Både Bergen, Trondheim og Stavanger hadde jobbet med dette en god stund før en hamarsing (!) sørget for at Innlandet og Lillehammer kom på banen. Innlandskampen ble fort avklart, og Cyberforsvaret på Jørstadmoen var tunga på vektskåla for at øynene falt på Lillehammer. Hyggelig, og ikke minst avgjørende, er det at nettopp Cyberforsvaret har varslet at de inngår en samarbeidsavtale med Norges E-sportforbund. Mer om det senere.

Når Lillehammer nå blir sete for forbundet, skyldes det er godt samarbeid mellom Innlandet Fylkeskommune og Lillehammer-regionen. Vi må også gi alle mulig honnør til Hamarregionen og Gjøvikregionen, som har stilt seg bak initiativet og vist fram sine miljøer. Samarbeidet har vist fram hvilke miljøer Innlandet og Lillehammer har å by på. Miljøer som vil være viktige samarbeidspartnere for et e-sportforbund framover. En viktig faktor er også at næringslivet har gitt tommel opp og på ulike måter bidrar til etableringen. Lillehammers næringsliv har virkelig sett potensialet som ligger i e-sport, og ønsker å ta en rolle i utviklingen av forbundet, og også egen virksomhet.

Lillehammer og Innlandets fortrinn

Mye kunne vært nevnt her, men jeg velger å trekke fram fem punkter:

 1. Et stort IKT-miljø som ser verdien av e-sport for egen virksomhet
 2. Merkevaren Lillehammer, ikke minst som idretts- og arrangementsby
 3. Høgskolen i Innlandet og NTNU Gjøvik, som hver for seg og sammen har sterke miljøer, spesielt innen TV-fag og spillutvikling
 4. Et næringsliv som bryr seg om Lillehammer og ser verdien av å ha et forbund for e-sport i byen
 5. Som allerede nevnt var Cyberforsvaret tunga på vektskåla, og den entusiasmen de har vist under arbeidet med e-sportforbundet var utvilsomt avgjørende for valget

Hvorfor ønsker vi E-sportforbundet?

E-sportforbundet har potensial til å bli et av de største særforbundene under Norges Idrettsforbund. Mange brikker skal selvfølgelig falle på plass, men det er ikke umulig. I en slik situasjon vil forbundet ha mange ansatte, og det vil være isolert sett være en viktig arbeidsplass i Lillehammer.

Utover dette er koblingen mot e-sport viktig for rekrutteringen. Til IKT-næringen, til Cyberforsvaret og helt sikkert annen type virksomhet i regionen. E-sportutøvere har gjerne en kompetanse som er svært relevant for næringslivet, men ofte mangler det en modenhet for arbeidslivet. Et av de uttalte målene for Norges E.sportforbund er å få flere e-sportutøvere til å bli klare for næringslivet når de avslutter karrièren. For bedrifter i vår region vil det være svært positivt å jobbe sammen med forbundet mot denne målsetningen.

Nært knyttet opp mot dette er frafall i skolen og senere i arbeidslivet. Kostbart for samfunnet, og svært uheldig for den enkelte det gjelder. Selv om det ikke gjelder alle, har mange drop-outs en historie med gaming. Ved å jobbe tidlig med disse, kan trolig mye gjøres for å hindre frafallet. Her kan det offentlige og e-sportforbundet jobbe godt sammen.

Arrangementsbyen Lillehammer bør også være i førersetet når det gjelder e-sportarrangementer. Internasjonalt er det en rekke gigantiske arrangementer, mens det i Norge foreløpig har begrenset omfang. Med Håkons Hall, som vi mener er Norges beste arena for e-sport, har vi en ambisiøs målsetning på arrangementssiden. Ambisjoner vi deler med Norges E-sportforbund.

I tillegg er det en lang rekke mulighet som har vært diskutert og som vi vil jobbe videre med. Kan Høgskolen i Innlandet ha en egen linje for produksjon av e-sport for lineære og digitale flater? En slik utdanning finnes så vidt vi vet ikke i Europa i dag, og her er det store muligheter. Gitt at e-sport blir framtidig OL-gren, kan Norges beste utøver utvikles på NTG Lillehammer eller Wang Toppidrett på Hamar? Dette er blant mulighetene som er identifisert, og som vi jobber videre med.

Veien videre

1.september er det generalforsamling i Norges E-sportforbund. Denne dagen vil det velges et nytt styre og det vil komme på plass vedtekter som legger grunnlaget for arbeidet mot å bli en del av Norges Idrettsforbund på Idrettstinget 2021. For ikke mange år siden var det urealistisk at e-sport skulle bli en del av den organiserte idretten. I dag er dette sannsynlig. Blant flere grunner til at det i dag er sannsynlig er at stadig flere idrettslag har e-sport som en del av sin virksomhet og at IOC gradvis åpner døren for å inkludere e-sport som OL-utøvelse. Den ønskede koblingen mot idretten er også grunnen til at e-sportforbundet falt ned på Idrettens hus for sine kontorer.

For Lillehammer-regionen blir det svært viktig å tenke klynge knyttet til e-sportforbundet. Vi vet fra dialogen som har vært fram mot etableringen at vi har mange interessante samarbeidsmuligheter, og et godt utgangspunkt for å jobbe med klyngeutvikling i Innlandet. Når vi vet at Esport er blant verdens raskest voksende industrier, så er det nær sagt åpenbart at en sterk klynge innen e-sport er noe Lillehammer og Innlandet må jobbe for.

Så skal det sies at Norges E-sportforbund er nyetablert og mye arbeid gjenstår før Lillehammer-regionen, Innlandet Fylkeskommune og forbundet selv kan erklære suksess. Det må skapes ytterligere legitimitet både hos NIF og utøverne i Norge. Og forbundet må lykkes i å gjøre det attraktivt å være medlem. Men vi har trua. På forbundet og på at forbundets lokalisering på Lillehammer vil skape grunnlag for ytterligere vekst i Lillehammer og Innlandet.


Få hjelp i koronakrisen

Når dette skrives har 125 bedrifter i Lillehammer-regionen fått til sammen nær 5,6 millioner kroner i støtte gjennom kompensasjonsordningen for faste kostnader for bedrifter med betydelig inntektsbortfall under koronakrisen. Om tallet er høyt eller lavt er vanskelig å si. Fordi alle ikke har søkt ennå, oversikten over dem som får avslag ikke er offentlig og situasjonen er helt ny og vi har ikke noe å sammenligne med. Det er derimot ingen grunn til at ikke alle bedrifter i vår region skal få den støtten de har rett på. Derfor kan alle bedrifter i Lillehammer-regionen få gratis hjelp av en ekspertgruppe for å forstå og søke ulike ordninger.

Gratis lavterskeltilbud

Det vi vet er at mange oppfatter kompensasjonsordningen, og et kobbel av andre ordninger, som kompliserte å forstå. Denne kompleksiteten er bakgrunnen for at Lillehammer-regionen har satt sammen ekspertgruppen. Ekspertene har satt seg grundig inn i de ulike ordningene, og får også etter hvert god erfaring med hvordan de fungerer. Tilbudet er lavterskel og, som nevnt, helt gratis. Det er derfor ingen grunn til ikke å ta kontakt om du og din bedrift bare er litt usikre på hvordan dere skal gå fram.

Ikke bare kompensasjonsordning

Kompensasjonsordningen er kanskje den mest omtalte, men det finnes for tiden en rekke ordninger som kan være aktuelle for ulike bedrifter. Noen av dem er godt kjent fra media, mens andre nok har gått under radaren for mange. Innovasjon Norge har eksempelvis bedret mange av sine ordninger betydelig for bedrifter har innovative prosjekter de ønsker å få gjennomført. Vi har en egen side med informasjon om mange av ordningene som nå foreligger.

Finn noen som kan hjelpe!

Min klare oppfordring er å ta kontakt med noen som kan hjelpe deg gjennom koronakrisen. For mange er regnskapsfører en viktig sparringspartner i disse tider. Om du ikke har regnskapsfører eller ønsker å snakke med noen andre, så ta for all del kontakt med ekspertgruppen. Den er der for å hjelpe!


Til næringslivet i en krevende tid!

Det er vanskelige tider for Norge når koronaviruset sprer seg. Så også for store deler av næringslivet. Jeg har ikke hatt kontakt med noen næringer som ikke er berørt av koronaviruset, selv om det selvfølgelig gir ulike utslag. Mens dagligvarebutikkene har fullt kjør og er en del av den svært viktige matvareforsyningen i Norge, har store deler av varehandelen for øvrig opplevd full stopp i salget. Reiselivet var blant de aller første som fikk merke at etterspørselen falt bort, og siden har man i mange bransjer opplevd at etterspørselssiden har falt bort.

Statlige støtteordninger gir håp

Med tilnærmet null etterspørsel, sier det seg selv at inntekten også blir tilnærmet null, og de fleste bedrifter vil slite økonomisk svært raskt. Heldigvis har Stortinget, etter tett dialog med partene i næringslivet, kommet opp med solide tiltak som vil avhjelpe noe på økonomien. Staten tar en større del av permisjonsregningen, de ansatte får en større utbetaling i permisjonsperioden og det skal gis statlige lånegarantier, for å nevne noe. Vi har en samleside der vi forsøker å holde næringslivet oppdatert på hvilke ordninger som kommer på plass, inkludert relevante linker til eksterne nettsider som gir mer utfyllende informasjon.

Selv med alle de statlige ordningene, er det ikke alle bedriftene som kommer gjennom krisen. Det må vi være forberedt på. Husleie, strøm og forsikring er blant kostnadene som ikke faller bort, selv om vi eksempelvis ser prisverdige initiativer fra gårdeiere som reduserer husleia og utsetter innbetalingstidspunktet. Når det er sagt skal vi huske på at også gårdeiere har behov for inntekter for å dekke sine kostnader.

Som forbruker kan du bidra til å holde hjulene i gang

Hva kan så den enkelte forbruker gjøre i den vanskelige situasjonen? Min klare oppfordring til de av dere som føler de har økonomi til det i disse usikre tider, er å fortsette å bruke penger. Og gjøre det lokalt. Lillehammer Sentrum Drift og vi i Lillehammer-regionen Vekst har et felles initiativ der vi ønsker å synliggjøre de butikkene og restaurantene i regionen som tilbyr sikker hjemkjøring. Vi håper dette vil være et godt tilbud for de som sitter hjemme i karantene eller isolasjon, eller ganske enkelt ikke ønsker å gå ut i disse tider, og at det også kan bidra til å dra hjulene litt i gang igjen. Sjekk ut Facebooksiden "Få varene kjørt hjem i Lillehammer-regionen" og Lillehammer Sentrum Drift sin oversikt over medlemmer som tilbyr hjemkjøring.

Dette kan også være en mulighet for å tenke nytt om markedsføring. Tur.Digital har skrevet ned sine fem tips til markedsføring i disse koronatider. Jeg vil særlig nevne punkt 2 som handler om muligheten for å dekke nye behov.

Jeg skal være ærlig å si at vi famler litt i disse dager. En kommune sitter ikke på en pengebinge som vi kan øse utover når brede deler av næringslivet sliter – selv om det akkurat nå hadde vært fantastisk. Vi er helt prisgitt hva som kommer av ordninger fra statlig hold når det gjelder økonomisk bistand til enkeltbedrifter. For oss er det i en slik situasjon helt avgjørende å være oppdatert på de statlige ordningene som finnes, slik at vi kan være gode sparringspartnere for næringslivet.

For mange er det tiden for å se framover

Samtidig ønsker vi å bidra til at næringslivet ser framover, og tenker på hvordan omsetningen igjen kan komme i gang. Fremover vil vi blant annet sette i gang en Webinar-rekke, der vi gir regionens næringsliv litt faglig input, samtidig som vi legger opp til dialog rundt muligheter aktører ser framover. Kanskje kan i hvert fall noen bedrifter få noe positivt ut av situasjonen på sikt. Det ville gledet oss. Fossekall har i et innlegg oppfordret sine kunder og andre til å holde fokus fremover også i disse tider, og skriver blant annet: "En dag er coronakrisen over og du må ha en plan for hva du da skal gjøre". Det kan virke vanskelig akkurat nå for mange, og for noen er det umulig, men å bruke rolige dager til å tenke framover vil for de fleste være en god idé.

Vi i Lillehammer-regionen Vekst er tilgjengelig for spørsmål og også ideer til hva vi bør gjøre som kommunale næringsutviklere. For de av dere som har tanker om utviklingsarbeid også etter at koronaviruset ikke lenger stopper samfunnet helt (for vi kommer dit en dag, det er viktig å huske på), så er vi også veldig interessert i å diskutere det.

Hilsen,

Eirik Haagensen, næringssjef i Lillehammer-regionen

 


En attraktiv kulturregion

Folk vil bo i Lillehammer-region

Til tross for at kommentarfeltene på sosiale medier flommer over av negativitet, viser befolkningstallene som kom fra SSB 20. november at folk vil bo i regionen. Total befolkningsvekst siste 12 måneder for regionen samlet er på 242 personer, noe som tilsvarer 0,59 %. Omtrent på landsgjennomsnittet på 0,62 %.

Lillehammer kommune leder an i veksten

For Lillehammer kommune isolert sett var veksten site 12 måneder på tett oppunder 0,96 %, tilsvarende en oppgang på 270 personer. Langt over landsgjennomsnittet, og også en stor økning sett i et historisk perspektiv. Gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst (12-månedersvekst) de siste 20 årene har vært på 0,66 %.

Vi vet at Lillehammer er en sterk merkevare, både nasjonalt og internasjonalt. Vi vet også at Lillehammer har kvaliteter som mange setter pris på. Verdens beste skiløypenett i disse dager, en flott gågate i spissen for et attraktivt sentrum og en by med stor aktivitet innen kultur og idrett. Kvaliteter som i sum gjør Lillehammer unik i norsk sammenheng.

Befolkningsvekst Mjøsa rundt

Det er alltid fristende å gjøre en sammenlikning med de andre storkommunene rundt Mjøsa. Både fordi de er relativt like som Lillehammer i størrelse og demografi, men selvfølgelig også fordi det alltid trigger nysgjerrigheten litt ekstra så se hvordan vi ligger an i forhold til naboene. For de fire kommunene ser tallene slik ut for siste 12 måneder:

 • Ringsaker 1,02 %
 • Lillehammer 0,96 %
 • Hamar 0,46 %
 • Gjøvik -0,19 %

Ringsaker hadde i årene 1998 til 2016 en årlig vekst på 0,38 %, men har de siste 3 årene hatt en gjennomsnittlig vekst på 1 %. Et tydelig trendskifte for Innlandets største kommune, og et klart tegn på at kommunens satsing på vekst og utvikling gir resultater.

Når det gjelder Hamar hadde de en veldig sterk vekst for tre til fire år siden, mens veksten den siste tiden har vært mer moderat. Om den relativt lave veksten er av midlertidig karakter eller om det er mer langsiktig trend er vanskelig å si. Også Lillehammer opplever tidvis en svært lav vekst, og opplevde senest 1. kvartal i år en 12-månedersvekst nede på 0,15 %.

Gjøvik er den eneste av de store kommunene som opplever befolkningsnedgang, og får kanskje kjenne litt på baksiden av medaljen etter at de i 2017 opplevde sterk befolkningsvekst da de ga studenter 3000 kroner for å melde flytting. Når det ble kjent at det var en slik ordning på Gjøvik, fikk jeg forespørsler om ikke vi burde gjøre det samme på Lillehammer. Heldigvis konkluderte vi raskt med at dette er en dårlig løsning, siden du skaper en midlertidig boost, men får smellen senere om ikke tiltaket varer evig.

Hva kreves framover?

Vi får gjort lite med det som har skjedd, men kan selv skape framtiden. Så hva skal til for at Lillehammer-regionen fortsatt skal være et attraktivt sted å flytte til og bli boende i? Hadde svaret på dette spørsmålet vært enkelt, så hadde jobben min vært overflødig, men jeg drister meg likevel til å peke på tre sentrale elementer:

 1. Vi må bli flinkere til å fortelle de positive historiene og få fram alt det positive som skjer. Negativitet får mye mer plass i GD og i kommentarfeltene i sosiale medier enn situasjonen egentlig skulle tilsi
 2. Vi må finne de gode løsningene med ny E6 gjennom kommunene. Dette betyr at E6 må legges slik at Gausdal Landhandleri får utviklingsmuligheter og blir værende, den svært verdifulle grusressursen må utnyttes parallelt med og etter byggeperioden, Statnett må finne annen plassering for sin trafostasjon enn det mest attaktive næringsarealet på Hovemoen og vi må lykkes med å tiltrekke oss de rette aktørene som kan ta i bruk disse næringsarealene
 3. Vi må fortsette å være en kultur- og idrettsregion med bredde og kvalitet. Lillehammer har stabilt ligget på toppen blant norske kulturkommuner, og få regioner i Norge slår Lillehammer når det gjelder idrettsarrangementer. Både kultur og idrett bidrar sterkt til denne regionens attraktivitet som bosted, og slik må det fortsette å være.
Dølajazz er blant mange kulturarrangementer på Lillehammer som bidrar til befolkningsvekst

Les om arrangementsmåneden mars 2019, som blir overgått i 2020

Les om den mangfoldige kulturregionen Lillehammer

Hvorfor 12-månedersvekst?

Befolkningstallene i en studentregion som Lillehammer varierer mye fra kvartal til kvartal. Det er eksempelvis alltid slik at 2. kvartal har befolkningsnedgang, mens 3. kvartal har befolkningsøkning. Dette fordi en god andel av studentene melder flytting til regionen når de begynner på høsten og tilsvarende melder flytting fra regionen når de slutter på våren. Når vi derimot ser på en periode på minst 12 måneder vil slike kvartalsvise forskjeller jevnes ut.

Denne bloggposten er skrevet av næringssjef Eirik Haagensen


Lillehammer kino er nyoppusset og fremstår svært attraktivt for filminteresserte. I tillegg har kinoen Norges mest moderne miksekino

Tilskudd fra filmregionen Lillehammer?

Film har vært en viktig satsing innen næringsutvikling i Lillehammerregionen
i flere år. Satsingen har bidratt til et solid filmmiljø og at regionen har
vært innspillingssted for et stort antall filmer og serier. Den mest kjente
blant disse er Lilyhammer, men mange andre kjente produksjoner har hatt hele
eller deler av innspillingen i regionen.

I tillegg til mange dyktige filmarbeidere, har Lillehammer by Norges mest moderne miksekino. I den ene salen på Lillehammer kino mikses lyden til et stort antall filmer hvert år. Aller mest oppmerksomhet skapte det når Karpe var her for å bidra til lydmiksingen til deres film Adjø Montebello.

Med film som sentralt element i regionen, hører selvfølgelig en filmfestival med i tilbudet. Og med tanke på at vi har den nasjonale filmskolen i regionen, er vel ingenting mer naturlig at det er snakk om en studentfilmfestival. Amandus-festivalen arrangeres neste gang i april 2020.

Amandus-festivalen arrangerer fra 1.-4. april 2020. Film er en viktig satsing i Lillehammerregionen

Les mer om filmsatsingen spesielt og kulturnæringer generelt.

En del av satsingen dreier seg om strategisk rettede tilskudd til film. I samarbeid med Filminvest har Lillehammerregionen i disse dager utlyst to tilskudd som har til hensikt å styrke regional filmnæring og -produksjon.

PRODUKSJONSTILSKUDD FILM

Det ene tilskuddet på inntil kr 150 000,- er et tilskudd som skal gå til produksjon.  Tilskuddet er ment å styrke søkerens mulighet til å drive næringsvirksomhet innenfor sitt felt. For å kvalifisere for tilskudd må søker vise i søknaden at tilskuddet vil ha stor betydning for realiseringen av prosjektet det søkes støtte til. Ved vurdering av søknader, vil Lillehammerregionen vektlegge prosjektets verdiskapningseffekt, kommersielle potensial og potensial for utvikling av filmbransjen i Lillehammerregionen (Lillehammer, Øyer, Gausdal). Prosjekter for barn og unge og samarbeidsprosjekter mellom flere regionale filmaktører er særlig ønskelig.

TILSKUDD TIL PROSJEKTUTVIKLING FILM

Det andre tilskuddet er et utviklingstilskudd for prosjekter i tidlig fase/idéstadiet. Tilskuddsordningen har som formål å stimulere næringsvekst i Lillehammer. Prosjektidéen som grunnlag i søknaden må være formulert på 1 side og inneholde: Forfatter, grunnide/premiss, halv sides pitch, samt hvilken tilknytning til Lillehammer prosjektet har. Det siste er en forutsetning, enten gjennom at de som utvikler prosjektet har sitt daglige virke her, eller bruker byen som location.

Midlene skal
stimulere til ide- og prosjektutvikling, og prosjektene som støttes skal ikke
ha hentet støttet fra noen andre. Idéen/prosjektet skal være definert som
helaftens fiksjon-/dokumentarfilm for kino eller fiksjon-/dokumentarserie for
tv.

Søkeren må være
bosatt og virke i Lillehammerregionen. Søkeren må være profesjonell, dvs. bør
ha/eller hatt minimum en helaftens spillefilm eller serie i produksjon, eller
dokumentert kompetanse/yrkeserfaring fra den audiovisuelle bransjen.

Søknadssummen er kr
40 000,-. Tilskuddsordningen har inntil har 2 tildelinger høsten 2019.
Tildelingen er såkalt ”soft money”. Det vil si at det ikke stilles krav til
tilbakebetaling, men det skal skrives en kort rapport om status og
prosjektmidlenes bruk. Lillehammer kommune skal også krediteres ved
distribusjon.

For å få vite mer mer om begge ordningene, les mer på Filminvest sin hjemmeside.


Folkehav på hagefest under Sikkerhetsfestivalen

IKT-hovedstaden Lillehammer

For et par uker siden var Lillehammer fylt av informasjonssikkerhetseksperter. Over 2000 mennesker deltok på Sikkerhetsfestivalen og Cybermaktkonferansen, og GD benyttet anledningen til å utrope Lillehammer til Norges IKT-hovedstad – i noen dager.

850 deltakere fra IKT-næringen på Sikkerhetsfestivalen var samlet til hagefest på Scandic Lillehammer
850 personer samlet til hagefest på Scandic Lillehammer under Sikkerhetsfestivalen

Lillehammer er per i dag ikke en by som er kjent, verken nasjonalt eller internasjonalt, for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Et godt utgangspunkt er å stikke fingeren i jorda og erkjenne dette. Samtidig mener vi i Lillehammer-regionen Vekst, sammen med IKT-næringen selv, at det er liten grunn til at vi ikke skal ha en tydeligere posisjon. For mange fakta er med oss.

Sterk vekst i IKT-næringen

I perioden 2015-2018 økte antall sysselsatte i privat IKT-næring i Lillehammer ifølge SSB med 34,2%. Det tilsvarer en økning på 152 personer til 597. For å sette det litt i perspektiv, så utgjør sysselsettingen innen IKT-næringen 6 % av privat sysselsetting i Lillehammer, sammenlignet med tilsvarende tall på landsbasis 3,4 %. Også veksten er formidabel sammenlignet med landsgjennomsnittet på 11 %.

I tett samarbeid med næringen selv, har vi opprettet Lillehammer IT. Under denne paraplyen samler IKT-næringen på Lillehammer seg om felles profilering, rekruttering og prosjekter. Målsetningene er at næringen skal ha en tydelig posisjon nasjonalt, øke rekrutteringsgrunnlag for bedriftene og øke verdiskapingen gjennom felles prosjekter.

Sikkerhetsfestivalen 2019

Første gang Lillehammer IT sto samlet var under Sikkerhetsfestivalen. Sikkerhetsfestivalen er noe mer enn en konferanse, derav navnet. Under Sikkerhetsfestivalen ble hele Lillehammer Sentrum tatt i bruk, og det var arrangementer på 9 ulike steder i sentrum. I tillegg var Stortorget fullt av aktivitet. En fantastisk måte å bruke byen på, ikke helt ulikt slik det gjøres under Litteraturfestivalen.

Bak Sikkerhetsfestivalen står Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF), sammen med en lang rekke aktører. Lillehammer kommune og Oppland Fylkeskommune er blant de sentrale samarbeidspartnerne. Sammen med Gjøvikregionen har Lillehammer og fylkeskommunen et langsiktig samarbeid om klyngeutvikling innen cybersikkerhet spesielt og IKT generelt. Les mer om Cybersikkerhetssatsingen i en tidligere blogg

Norsk Hydro snakker om cyberangrep under SIkkerhetsfestivalen 2019 i IKT-hovedstaden Lillehammer
Stor og lydhør forsamling under foredraget til hackingrammede Norsk Hydro

En klynge i utvikling

En innfallsvinkel for å bygge klyngen er å styrke viktige nasjonale aktører som NTNU på Gjøvik og Cyberforsvaret på Jørstadmoen. Begge bidrar med mange arbeidsplasser og høy kompetanse. Like viktig er det at vi klarer å bygge et innovasjonsøkosystem rundt den sterke IKT-næringen, for å skape grobunn for nye idéer og selskaper. Vi skal ikke la den sterke veksten i privat sektor bli en hvilepute, men heller se det som starten på en lang vekstperiode.

Vi sees kanskje på Lillehammer under Sikkerhetsfestivalen 2020? Om vi lykkes med Lillehammer IT vil mange flere av de tilreisende neste år forbinde Lillehammer med IKT enn det vi opplevde i år. Er du interessert i mer innsikt i IKT-næringen i Lillehammer, så er det muligheter for å lære mer på frokostmøte 18. september.

Eirik Haagensen,
næringssjef Lillehammer-regionen


Steve Aoki til Lillehammer

Om ikke overskriften trigger deg i særlig grad, er du ikke alene. Selv måtte jeg ty til Google første gangen jeg hørte at verdensstjernen Steve Aoki skulle komme til Lillehammer. Jeg hadde aldri hørt navnet.

Sektlederen

Bildene som kom opp etter google-søket gjorde meg ikke særlig klokere. Min første assosiasjon når bildene av Aoki kom opp var en mystisk sektleder. Om du lurer på hvorfor, så ber jeg deg google selv. Det er få sektledere som blir verdensstjerner, så jeg ønsket å finne ut mer av bakgrunnen for verdensstjernebegrepet. Det jeg fant overrasket meg.

EDM

Steve Aoki er en EDM-artist. Bak den for mange kryptiske forkortelsen skjuler seg ikke fullet så kryptiske Electronic Dance Music. De mest kjente norske EDM-artistene er også verdensstjerner, og bærer artistnavnene Kygo og Alan Walker. Blant store EDM-navn som er kjent for mange befinner også nå avdøde Avicii og David Guetta seg.

Større enn Kygo

Et søk på nettet gir mange rangeringer av EDM-artister. Den første jeg får opp ble lagt ut 12. juli 2018 på noe som heter festicket.com. Nå er ikke dette en kilde jeg kjenner og kan gå god for, men jeg tar likevel sjansen til å henvise til den. Som et lite skudd for norsk selvtillit, kan jeg starte med at verken Kygo eller Alan Walker er på listen. På sjuende plass dukker derimot Steve Aoki opp. Superenkel forskning tilsier derfor at det er større å få Steve Aoki til byen enn Kygo. Og det hadde vært ganske stort.

Steve Aoki på Lillehamemr 11.mai
Steve Aoki med flere på Birkebeineren Skistadion 11. mai

Pass deg for bløtkaker!

Som verdensstjerne har selvfølgelig Steve Aoki lagt til seg noen stjernenykker. Av en eller annen grunn synes han det er relevant å bruke konsertene sine til å kaste bløtkaker på publikum. Det fremstår noe uklart hvorfor han mener dette er en god idé, men som god kunstner beskriver han det selv som «a tool of expression».

11. mai kommer Aoki til Lillehammer

11. mai kommer altså verdensstjernen til Lillehammer, og skal spille på Birkebeineren Skistadion. Som en del av konsertopplevelsen kan du også få med deg Deorro, El Papi, Djs From Mars, OKEY og Charlie Roennez. Kjenner du til Steve Aoki, er dette kanskje navn du også kjenner til.

Om du selv ikke er i målgruppen, har du kanskje en sønn eller datter, et barnebarn eller onkelbarn som digger Steve Aoki?

Billetter får du på Ticketmaster.

God konsertopplevelse!

Besøket fra den amerikanske verdensstjernen er et nytt tilskudd til kulturbyen Lillehammer, som allerede er rangert på 3. plass blant Norges kulturbyer. Lillehammer-regionen er nummer to blant Norges regioner. Dette har vi blogget om tidligere

Skrevet av: Eirik Haagensen, næringssjef Lillehammer