Gjesteblogg: permittering, sykepenger og omsorgspenger

I den fasen flere virksomheter nå er i grunnet koronasituasjonen, får vi særlig en del spørsmål om permitteringer, sykepenger og omsorgspenger. Regnskaps- og rådgivningsbyrået Kantall har satt opp denne oversikten for oss, som vi håper vil være nyttig for deg. Husk at du kan ta kontakt med oss i Lillehammer-regionen Vekst dersom du skulle ha noen spørsmål eller trenger ytterligere bistand.

 

Varsling og arbeidsgivers lønnsplikt:

 • Lønnsplikt i 2 arbeidsdager.

Arbeidstaker skal motta lønn for dagen han/hun mottar permitteringsvarselet, i tillegg til lønn i varseltid 2 dager (kalenderdager).

Og deretter lønn i 2 arbeidsdager.

Ved delvis permittering av heltidsansatt, må delene med lønnsplikt legges sammen til de blir totalt 2 arbeidsdager.

For deltidsansatte er lønnsplikten 2 arbeidsdager. Med arbeidsdager i denne sammenheng menes en gjennomsnittsdag etter den stillingsprosent som

Vedkommende har.

 

Dagpenger

 • Dagpengesatsen skal justeres opp og vil utgjøre 80% for lønn opp til 3G (ca 300.000),på lønn mellom 3G og 6G utgjør dagpengegrunnlaget 62,4%.

Ingen dagpenger for lønn over 6G. (ca 600.000)

Dette gjelder også fra og med 20.03.20.

En heltidsansatt må få redusert arbeidstiden sin med minst 40% for å ha rett på dagpenger (tidligere var denne grensen på 50%)

 

Sykepenger

 • Arbeidsgiver betaler kun sykelønn for de tre første dagene

 

Omsorgspenger

 • Med virkning fra 13.03.30 får foreldre dobbelt så mange dager med omsorgspenger «også kalt sykt-barn-dager»

Kan også brukes når foreldre må være hjemme pga at skole og barnehage er stengt.

De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. Dager som allerede er bruk kommer til fratrekk.

Arbeidsgiver må forskuttere omsorgspenger og søker i ettertid om refusjon fra dag 4.

Er det betalt ut 3 dager eller mer med omsorgspenger før 13.03.20, kan arbeidsgiver kreve refusjon fra og med 13.03.

 

Tjenestepensjon

 • Lovens hovedregel er at ansatte skal meldes ut av pensjonsordningen ved permittering.

Men arbeidsgiver kan velge å la permitterte ansatte bli værende i ordningen.

Når en arbeidstaker meldes ut av tjenestepensjonsordningen på arbeidsplassen, opprettes det pensjonskapitalbevis, som den enkelte må betale forvaltningskostnader for selv. Den ulempen drar de med seg også når arbeidsforholdet gjenopptas etter permittering.

Hilsen,

Linda Charlotte Voldbakken

linda@kantall.no 957 67 767
Regnskap og lønn


Kreativitet i en krevende tid

Er du litt tom for ideer til hva du kan gjøre i disse tider for å selge varene dine via nett/ Facebook eller andre kanaler? Hvilke konsepter kan du lage for å "trigge" kjøpelyst? Her er noen tanker fra oss, som kanskje setter i gang dine kreative tanker!

Ideer til "konsepter"

 • Lag et digitalt showroom, hvor du enkelt via video/ Facebook live/ Instagram story etc. viser frem varene dine, forteller om merkene du fører, hva som er så bra med akkurat disse varene/merkene – og selvfølgelig: fortell publikummet ditt hvordan de kan bestille!
 • Lag daglige live sendinger med dagens 3 produkter, kundenes favoritter, mest sett i nettbutikken den siste uken etc., og selvfølgelig: fortell publikummet ditt hvordan de kan bestille!
 • Fortelle med video eller bilder hvordan du bruker produktene, lag inspirerende innhold/tips til hvordan andre kan benytte dem. Dette kan være alt fra klær til matvarer til hobbyartikler - tanken er den samme, og selvfølgelig: fortell publikummet ditt hvordan de kan bestille!
 • Be kunder om å stille deg spørsmål, slik at du vet hva de er på jakt etter. På den måten får du trolig også ideer til innhold de kommende dagene!
 • Vis frem kommende varer/nyheter som snart kommer for salg og la publikummet ditt legge inn forhåndsbestillinger. Dette kan jo være en «ekstra service» i disse tider? Og selvfølgelig: fortell publikummet ditt hvordan de kan bestille!
 • Lag en quiz om produkter du selger, eller gjem noe kundene må «lete» etter på websiden/ i nettbutikken din. Det kan være en fin anledning for å få dem til å kikke rundt blant alt du tilbyr. Noe ala: «Vi har gjemt et hjerte blant våre produkter på nettsiden. Finn bildet, screenshot det, post det i kommentarfeltet og bli med i trekningen av 20% på valgfri vare i nettbutikken.
 • Les for øvrig også 5 tips til markedsføring under koronakrisen fra Tur.Digital. I innlegget har de samlet fem tips som du bør tenke gjennom når du planlegger markedsaktivitetene dine fremover.
 • Dersom du ønsker skrivetips som hjelper deg med å kommunisere klart og tydelig i krisetider kan du lese denne artikkelen fra NTB Arkitekst. 

Vil du ha flere ideer?

Dette var noen tanker, men mulighetene er mange! Husk å tenke på sjargongen i det du poster - vi er midt i en unntakstilstand! Ønsker du mer inspirasjon, eller har du konkrete spørsmål? Da kan du bli på med på vår kommende digitale workshop: «Kreativitet i en krevende tid» som vi arrangerer i samarbeid med Tur.Digital.

Bli med på digital workshop


Dato:
27. mars
Tid: 09.00-09.45
Link: meet.google.com/npf-teyh-aki
Bli med via telefon: +47 23 88 31 24 (Personlig kode: 488618950)

(NB! Benytt Google Crome eller Mozilla Firefox eller Microsoft Edge)      

Se eventet på Facebook her

 

Lykke til med arbeidet!

Hilsen oss i Lillehammer-regionen Vekst


Coronaviruset og ressurslinker for næringslivet

For enkelte næringsaktører har utbruddet av coronaviruset allerede fått betydning for normal drift og virke. Lillehammer-regionen Vekst tar alle forholdsregler, og iverksetter tiltak for å unngå å sette oss selv eller andre i en smittesituasjon. Vi vil imidlertid presisere at vi fortsetter vårt arbeid så normalt som mulig, og ønsker å ha en løpende dialog med lokalt næringsliv. Nederst i artikkelen finner du også ressurslinker til tips og anbefalinger som foreligger ovenfor næringslivet.

NB! Artikkelen oppdateres kontinuerlig

Lillehammer-regionen Vekst har avlyst eller utsatt alle egne arrangementer inntil videre. Vi har lagt over til digital drift fra hjemmekontor, og vi har også stengt kontorfellesskapet Hub LHMR. Vi har stor medfølelse med aktører som nå opplever uro knyttet til utviklingen fremover. Vi har begrensede virkemidler, men vil holde oss oppdatert på eventuelle statlige og fylkeskommunale virkemidler. Vi er tilgjengelige dersom din virksomhet ønsker å diskutere mulige løsninger og tiltak for bedriften.

Dersom du/ din virksomhet skulle ha konkrete forslag til hva næringsforeningene i regionen, samt næringsutviklingsapparatet i regionen, kan bistå dere med den kommende tiden; vennligst ta kontakt med oss via kontaktpersoner oppgitt nedenfor. For øvrig forholder vi oss til råd fra nasjonale myndigheter vedrørende hvordan vi alle kan bidra til å redusere omfanget av smitte mest mulig.

Lillehammer: Eirik Haagensen/ eh@vekst.lillehammer.no
Gausdal: Dag Høiholt-Vågsnes/ dhv@vekst.lillehammer.no/
Øyer: Henning Holmbakken/ hh@vekst.lillehammer.no/

 

Nyttige ressurslinker for næringslivet:

 

 


Regionen som vinner nye hjerter

Det er alltid gledelig å se at flere ønsker å bosette seg i den fine, gode og spennende bo- og arbeidsregionen vår. Når jeg leser tallene som viser befolkningsveksten i Lillehammerområdet i 2019, gjør jeg det med et smil, og ønsker alle nye innbyggere varmt velkommen!

Total befolkningsvekst siste 12 måneder for regionen samlet er på 297 personer, noe som tilsvarer 0,76 %. Noe over landsgjennomsnittet på 0,74 %. Totalt sett nærmere vi oss 40 000 innbyggere i regionen, nærmere bestemt er vi nå 39 551 som har valgt å bo i Øyer, Gausdal eller Lillehammer.

Lillehammer kommune leder an i veksten

For Lillehammer kommune isolert sett var veksten siste 12 måneder 1,15 %, tilsvarende en oppgang på 322 personer. Langt over landsgjennomsnittet, og også en stor økning sett i et historisk perspektiv. Gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst (12-månedersvekst) de siste 22 årene har vært på 0,73 %.

Vi vet at Lillehammer er en sterk merkevare, både nasjonalt og internasjonalt. Vi vet også at Lillehammer har kvaliteter som mange setter pris på. Snøen og skiløypene i umiddelbar nærhet, en flott gågate i spissen for et attraktivt sentrum og en by med en rekke aktiviteter innen kultur og idrett. En region som passer for alle, i alle aldre, sommer som vinter. Dette er kvaliteter som i sum gjør Lillehammer unik i norsk sammenheng. La meg også legge til alle de spennende virksomhetene vi har, med kompetente og engasjerte ansatte. Og for øvrig alle stolte innbyggere som er blant våre beste ambassadører.

Gode ambassadører og framsnakking

Vi får gjort lite med det som har skjedd, men kan selv skape framtiden. Så hva skal til for at Lillehammer-regionen fortsatt skal være et attraktivt sted å flytte til og bli boende i? Hadde svaret på dette spørsmålet vært enkelt, så hadde jobben min vært overflødig, men jeg drister meg likevel til å peke på tre sentrale elementer:

 1. Vi må bli flinkere til å fortelle de positive historiene og få fram alt det positive som skjer. Negativitet får mye mer plass i GD og i kommentarfeltene i sosiale medier enn situasjonen egentlig skulle tilsi. La oss bli enige om å fremsnakke hverandre og regionen langt mer!
 2. Vi må finne de gode løsningene med ny E6 gjennom kommunene. Dette betyr at E6 må legges slik at Gausdal Landhandleri får utviklingsmuligheter og blir værende, den svært verdifulle grusressursen må utnyttes parallelt med og etter byggeperioden, Statnett må finne annen plassering for sin trafostasjon enn det mest attaktive næringsarealet på Hovemoen og vi må lykkes med å tiltrekke oss de rette aktørene som kan ta i bruk disse næringsarealene
 3. Vi må fortsette å være en kultur- og idrettsregion med bredde og kvalitet. Lillehammer har stabilt ligget på toppen blant norske kulturkommuner, og få regioner i Norge slår Lillehammer når det gjelder idrettsarrangementer. Både kultur og idrett bidrar sterkt til denne regionens attraktivitet som bosted, og slik må det fortsette å være.

Hilsen Eirik Haagensen,
Næringssjef i Lillehammer-regionen


En mangfoldig kulturregion

Lillehammer kommune ble nylig kåret til den tredje beste kulturbyen i Norge. Lillehammer-regionen ble kåret til nummer 2 blant Norges regioner. Det er Telemarksforskning som hvert år rangerer landets kommuner etter kulturaktivitet og kulturtilbud, og de tar en svært bred tilnærming. Kåringen handler slik sett ikke bare om det kommunale tjenestetilbudet, men vel så mye om det komplette tilbudet som skapes av frivillige aktører, profesjonelle kulturutøvere, museer med flere.

Attraktivitet og bolyst

Kulturtilbudet i en region er svært viktig for en regions attraktivitet. Derfor er vi som jobber daglig med å vise fram hvor attraktiv Lillehammer-regionen er som bosted, jublende glade når vi kommer på pallen i slike kåringer. Bedre bevis på at vi med rette kan kalle oss en kulturregion får vi ikke.

Vi har de siste årene sett en oppblomstring innen kultur på et område der mange har ment vi har hatt mangler i regionen. Med Lillehammer Live og Gausdalfestivalen har regionen fått to musikkfestivaler som har bred appell og trekker et stort publikum. I 2019 arrangeres begge for andre gang, og det betyr at vi nærmer oss en tradisjon. Med veletablerte og suksessfulle Døla-Jazz som leverer år etter år, har regionen nå et bredt musikkfestivaltilbud som skaper stolthet for de som bor her og lyst til å flytte hit for de som ikke gjør det.

Hilsen,
Eirik Haagensen
Næringssjef i Lillehammer-regionen


 «Seriøst? Ska’ru fløtte hemmat?!»

«Seriøst? Ska’ru fløtte hemmat?!» Noen sekunders tenkepause. «Nei, så tøft!»

Dette har vært gjengangeren i responsen jeg har fått av både venner og bekjente, fra da jeg for to år siden begynte å dele tanken om at jeg ønsket meg hjemover igjen til Lillehammer-regionen. Det var aller mest for min egen del, for å kjenne hvordan det var å si det høyt. Sjekke ut responsen på dette store, livsendrende valget. For det var slik det føltes, der man satt i en leid leilighet i storbyen med alle slags muligheter rett utenfor døren. Hva slags liv skal man velge for seg og sitt? Det spørsmålet har vært gjentakende, siden jeg også skal ta over gården hjemme. Det er to vidt forskjellige liv med sine fordeler og utfordringer. Det har vært en prosess, både praktisk og i hodet.

Et verdivalg

Valget ble tatt og nå er jeg her, i bygda mi; Gausdal! To måneder etter flytting, føles valget fortsatt veldig rett.  Jeg slår av en prat med kjente på butikken, kjenner naboene mine, gått mer fjelltur enn resten av året sammenlagt og har hatt planer hver helg. Jeg har ikke rukket å kjede meg et eneste minutt. Regionen har endret seg den også, mye nytt har dukket opp og det føles på mange måter som å bli kjent på nytt i et kjent område.

Det er klart det vil komme utfordringer også, det er sånn livet fungerer uavhengig av hvor en bor. Noen har allerede meldt sin ankomst, i form av blant annet tak-lekkasje og annet "snacks". Utrolig nok føles det håndterbart. Kanskje fordi det er noe helt eget ved å sitte på verandaen en frisk høstkveld og kjenne lukten av epletre sprekkfullt av modne epler fra egen hage. Det trumfer mye annet «træl». Jeg tar det som en bekreftelse på at jeg tilbake på rett sted, og det føles fryktelig godt.

Hilsen,

Britt-Ida Tøftum


Gründerskap og næringsutvikling

Den 11. oktober arrangeres Gründerdagen i Lillehammer-regionen med temaet «Verden som marked». Dette blir en dag spekket med inspirasjon, kunnskap og muligheten til å utvide eget nettverk.

Gründerskap er viktig for oss som jobber med næringsutvikling i Lillehammerregionen. Fordi gründerne skaper framtidens arbeidsplasser, og også fordi vi tror det er viktig for en regions attraktivitet at det oppfattes som bra å være gründer i regionen. Hva er det så som gjør at det er bra å være gründer i Lillehammerregionen?

Møteplasser

Først og fremst handler det å tilrettelegge for gründere om å lage møteplasser som bringer folk sammen. Gründere som jobber alene lykkes svært sjelden, så en suksessfaktor er å knytte til seg gode samarbeidspartnere. Derfor er Hub LHMR, Fabrikken, Hub.Pub, Switch LHMR og Gründerdagen viktig arenaer og møteplasser.

Videre handler det å skape gode gründermiljøer om å heie fram gode initiativer. For det er all grunn til å heie, både på flinke gründere, men også på næringslivet som helhet. Mer om det å være en heiagjeng for næringslivet kan du lese her.

I en kronikk i forbindelse med Gründerdagene for to år siden skrev jeg: «Mye positivt kan sies om gründerkulturen i Lillehammer, og mange jobber i riktig retning for å styrke denne kulturen ytterligere. Men regionen er ikke Berlin, København eller Oslo når det kommer til kreativitet og skaperkraft, og vi må fortsette å jobbe sammen for å legge grunnlaget for mer gründerskap og flere vekstbedrifter. La oss begynne med Gründerdagene Lillehammer 2016.» Nå skal vi fortsatt ikke sammenligne oss med disse storbyene, men jeg mener bestemt det har skjedd mye på disse to årene. Vi ser en økning i antall nystartede bedrifter, og vi ser flere fremvoksende vekstbedrifter. Uten at vi skal slappe av av den grunn. Utviklingen av en gründerkultur er langsiktig arbeid.

Ikke bare for gründere

Gründerdagen er langt ifra å være en arena kun for gründere, men egner seg for alle som ønsker input til nye måter å tenke «business» på. Gründere trenger gode råd og samarbeidspartnere, og næringslivet trenger innovasjon og flere gode ideer. Samhandling på tvers er noe alle er godt tjent med, og Gründerdagen er en viktig arena i så måte. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Gründerdagen, og håper å se en bred representasjon av både gründere, studenter og næringsaktører i Kulturhuset Banken den 11. oktober. Klikk for påmelding og mer informasjon om Gründerdagen i Lillehammer-regionen. 

Hilsen,
Eirik Haagensen
Næringssjef i Lillehammer-regionen

 


Arrangementer som perler på en snor

Arrangementer betyr mye for Lillehammer-regionen. Vi har vært en arena for store idrettskonkurranser i mange tiår. Birkebeinerarrangementene samler titusener, World Cup-arrangementer på ski når ut til millioner gjennom TV. Arrangementene og festivalene bidrar til mange titalls millioner i regional verdiskaping. Norsk litteraturfestival samler alene ca. 25.000 publikummere. Festivaler har lenge preget regionen. Denne sommeren startet Gausdalsfestivalen som kan bli en ny tradisjon på Skei. Og vi har vist at Stortorget kan samle publikum til fest og konserter i Lillehammer.

Nylig trakk Lillehammer Live flere tusen på en ny arena, Strandpromenaden. I september samlet «Mat fra Øyerfjellet» mange interesserte. Teaterdagene er nettopp gjennomført med kurs, forestillinger og NM i teatersport, - bare for å nevne noen eksempler.

Opplevelser i kø for fastboende og besøkende

Nå står Mataukfestival og Oktoberfest for døra og i hver høstferie er det store utstillinger i fjellet med mønstringen på Ilsetra som den største. Den 11. oktober arrangeres Gründerdagen i Lillehammer-regionen; en inspirasjonsarena for gründere, studenter, næringsaktører og andre som er opptatt av næringsutvikling i regionen. I midten av oktober braker det løs med DølaJazz – Lillehammers eldste kulturfestival som setter farge på byen og markerer 40 års jubileum med allsidig program 18.-21. oktober. Den 24 og 25 november kan man oppleve e-sport, elektronisk konkurransesport på kloss hold i Maihaugsalen. Da kommer Telenorligaen tilbake til Lillehammer, og publikum kan nok en gang oppleve en helt ny form for arrangement. Videre går det slag i slag med World Cup, Snøfest og Julebyen, adventskonserter og julerevy, for ikke å snakke om alle konserter og forestillinger som foregår gjennom hele året i Kulturhuset Banken, Maihaugsalen, Litteraturhuset, i kirker og på andre arenaer.

En levende og attraktivt region

Totalen av alle disse arrangementene, både de godt kjent og de nye tilskuddene, gjør regionen vår levende og attraktiv. Både for de som bor her og de som kommer på besøk, eller de som vurdere å flytte hit. I tillegg er reiselivet er en stor næring for vår region, og opplevelsene er viktige for at vi skal være et attraktivt reisemål.

Vi er et nasjonalt tyngdepunkt innen arrangementskompetanse og høgskolens studier innen bla kulturprosjektledelse, reiseliv og TV-fag er både en ressurs og gir studentene praktisk erfaring og læring. En regional arrangementsstrategi utarbeides nå, og forslag vil bli presentert i løpet av oktober.

Med alt dette kan vi ønske alle innbyggere og tilreisende en opplevelsesrik høst!

Hilsen,

Øivind Pedersen
Kulturnæringsutvikler, Lillehammer-regionen Vekst

Et tilbakeblikk til fine dager med Lillehammer Live!


Coworking – hva er det?

Coworking er en trend som er i ferd med å forandre kontormarkedet over hele verden. Coworking-miljøer gir mulighet til å jobbe i et miljø med andre mennesker og impulser, og på tvers av bransjer og virksomheter. I et slikt miljø kan man utveksle ideer, man kan dele kunnskap, dele ressurser, låne hverandres kompetanse og i noen tilfeller springer også nye forretningsideer og samarbeid utfra slike miljøer. Ikke minst kan slike miljøer være en god arena for nettverksbygging, gjennom sosiale arrangementer eller seminarer som tiltrekker seg et bredt antall mennesker/ målgrupper.

I Lillehammer har vi i dag to slike coworking-miljøer. Det er Hub LHMR og Fabrikken. I disse miljøene sitter alt i fra gründere, vekstbedrifter, etablerte virksomheter og pendlere. Begge miljøene er også gode møteplasser, med kontinuerlige arrangementer som retter seg mot gründere, etablert næringsliv, studenter og andre nysgjerrige.

Fabrikkenseminaret

Den 21. september arrangeres Fabrikkenseminaret 2018 hvor du får anledning til å lære mer om nettopp coworking, samt om hvordan samskaping og innovasjon oppstår i slike miljøer. På programmet står flere internasjonale bidrag, innlegg fra ulike norske coworking-miljøer og en spennende paneldebatt knyttet til tematikken. Dette er bare noe av det du kan få med deg på seminaret. Dersom du er opptatt av kreative og nyskapende næringer, stedsutvikling, samarbeid, innovasjon eller coworking (eller bare er nysgjerrig), bør du se det komplette programmet og melde deg på innen 15. september!

Er du nysgjerrige på om en plass i et coworking-miljø kan være noe for deg? Da er du hjertelig velkommen innom både Hub LHMR (Jernbanegata 13) og Fabrikken (Løkkegata 9) på en kopp kaffe og en omvisning.

Hilsen,
Eirik Haagensen
Næringssjef, Lillehammer-regionen


Mjøsas idépris 2018

Velkommen til  felles pris for å kåre gode ideer i  Lillehammer-, Gjøvik- og Hamarregionen.  Vi vil sammen løfte næringsutvikling i regionene og har sammen etablerte Mjøsas idepris. Hensikten er å stimulere til ideer som  løftes frem og som på sikt skaper nye arbeidsplasser og vekst.

Vi ønsker innspill på kandidater. En jury vil kåre beste ide i både Lillehammer-, Gjøvik- og Hamarregionen. Vinner blir lansert på DNB NXT den 18. september. Hver regionvinner får 10.000,- fra sitt regionkontor.

Kom med forslag innen 10.09 .

Hva gjør du:

Gå inn på denne linken og registrer idéen. Der kan du også laste opp en film der du presenterer idéen. Presenter ideen på inntil 4 minutter, max 100Mb. Her beskriver du ideen og sier litt om hva gjør ideen unik, ambisjonene du har,  hva slags kundeutfordring den skal den løse,  og hvem  er løsningen til for.

Hilsen,
Gjøvikregionen Utvikling, Lillehammer-regionen Vekst og Hamarregionen Utvikling