Gjesteblogg: Delingsdugnad for kompetanseheving

Tidlig dette året ble samfunnet preget av en koronakrise som brått snudde næringslivet på hodet. Hele Norge stilte opp i en felles dugnadsinnsats for å begrense skadevirkningene. Alle som leverer og opererer i en global verdikjede er berørt av koronasituasjonen, enten direkte eller indirekte. Mange bedrifter er fortsatt langt nede, selv om det heldigvis også lysner. Dette gjelder også mange av våre bedrifter her i Innlandet. Råvaretilgangen har vært begrenset og markedene har skumpet inn. Myndighetene, helsevesenet og de folkevalgte har på sin side ned formidabel innsats for å holde hjulene i gang. Det er vi prisgitt. Krisepakker har vært redningen for mange.

 

Nye muligheter

Vi går sommeren i møte med nye muligheter og med mykere restriksjoner. Fremover vil møteplasser mellom politikere og bedrifter bli essensielt. De trenger å utveksle felles erfaringer. Sett i lys av koronakrisen er det ekstra viktig å komme i gang igjen. Vi må gjøre alt vi kan for å få fram innspillene for å få lokalt næringsliv på rett kjøl. Det er viktig at vi er tidlig på og at politikerne blir bevisste på hvor skoen trykker, for det er vanskelig å utforme nye tiltak hvis en ikke vet om det treffer.

 

Delingsdugnad for kompetanseheving

Det er ikke minst viktige å tenke på hvordan vi skal ruste Norge for tiden etter krisen. Derfor har NHO og store selskaper som Telenor, DNB, Posten og NorgesGruppen gått sammen om en dugnad for kompetansepåfyll til permitterte og arbeidsledige. Dugnaden går ut på at bedriftene åpner opp sine interne læringsressurser gratis for personer som står uten jobb grunnet den pågående koronakrisen. Åtte bransjer har også egne bransjeprogrammer for kompetanseheving. Disse er:

 • reiseliv,
 • frisør,
 • elektro og fornybar energi,
 • anleggsbransjen,
 • detaljhandel/faghandel,
 • mat – og drikkevareindustri,
 • bygg- og-anlegg og industri (felles program)

 

Bransjeprogrammene skal bidra til at det utvikles kortvarige kompetansetilbud basert på hva bedrifter og ansatte etterspør. Tilbudene kan være bransjespesifikke eller av mer generell karakter som digitalisering og/eller studieteknikk. Nå skal vi gradvis ta hverdagen tilbake. Holde hjulene i gang. Benytt tiden til kompetansehevende tiltak for de ansatte. Benytt tiden til å reflektere over hva som har fungert bra, hva som ikke har fungert så like bra og hvilke kompetansehevende tiltak som kan iverksettes og gjennomføres i tiden fremover!

Hilsen Jon Kristiansen,
Regiondirektør, NHO Innlandet
jon.kristiansen@nho.no

 


Gjesteblogg: Ny midlertidig konsertscene på Lillehammer

Ny midlertidig konsertscene på Lillehammer. Én dør lukker seg - og en annen åpner seg!

Hei, Kristian fra Lillehammer Lyd og Lys her.  Mitt firma er et av de som fikk stenge først og sannsynligvis får åpne sist. Normalt sett leverer vi lyd, lys, scene og bilde til nært sagt alt tenkelig av tilstelninger i nærområdet. Akkurat nå er imidlertid teppet revet vekk fra under oss og vi opplever et omsetningsfall på nær 99%.

Et lyspunkt
Hele Korona-perioden har vært et sorgens kapittel for firmaet mitt, men nå klamrer jeg meg til et lyspunkt. Da vi kom til slutten av april ble det kunngjort at det snart ville være mulig å arrangere tilstelninger med 50 personer til stede.  Jeg savnet kulturopplevelser i så stor grad da at jeg ble grepet av en impuls til å prøve meg som konsertarrangør for første gang og inviterte en god kollega til å bli med og realisere et maks-50-pers-konsert-opplegg på Lillehammer.

Kommende arrangementer
Opplegget vi landet på er 5 arrangementer de to siste mai-helgene i den nye kulverten under nybygget på Jorekstad (rett ved svømmehallen - inngang fra parkeringsplassen).  Her er det i praksis ute i friluft og åpent og luftig og fint - men det er under tak, det lar seg gjøre å blende ut dagslys - og det er tørt og fint også ved nedbør.  Åpningskonserten er allerede fredag 22/05 kl 18.30.

Prosjektet heter "Kulturkulverten" og løper kun de to siste helgene i mai - og det er kun 50 billetter pr konsert.  Opplegget er altså sittekonserter for maks 50 personer, fullt fokus på smittevern - og artister av svært høy kvalitet.  At det blir et flott teknisk opplegg gir seg vel nesten selv, gitt hvilken yrkesgruppe arrangørene tilhører.

Kulturkulverten har en egen side på Facebook der man kan lese om alle konsertene og kjøpe billetter.

Så her står vi, da; ca 10 uker etter nedstengingen med så og si ingen ordinær omsetning, men mange usikre baller i luften.  Min plan er nå å konsentrere meg om å arrangere knallgode tilstelninger denne og neste uke. Deretter er planen å følge nøye med på at underleverandørbransjen i kultur- og arrangementsliv ikke enda en gang blir glemt nå som veldig mange bransjer opplever at ting er på vei tilbake til normalen.

Hilsen,

Kristian

Foto: privat


Hjelpepakker til næringslivet - hvordan virker de egentlig?

Det er nå ca. to måneder siden Norge og verden stengte ned, og Regjeringen og Stortinget var raskt ute og signaliserte diverse hjelpepakker for næringslivet. Disse ordningene skulle gjennom Stortinget og departementer for vedtak og utforming, og dette tok naturlig nok noe tid. 

Etter hvert åpnet det seg muligheter som å søke om bistand for de forskjellige pakkene, og vi begynner nå å se effekten av disse. I mange tilfeller en manglende effekt. 

 

Kompensasjonsordningen for uunngåelige faste kostnader

I Lillehammer-regionen har 158 bedrifter fått innvilget støtte på til sammen ca. 6,6 MNOK. pr. 10. mai. Mange misforsto og trodde dette gjaldt bortfall av inntekter. Dette gjelder kun noen kostnader bedriften har uansett omsetning eller ikke, som husleie, strøm, regnskap, forsikring osv. Hadde du dårlig økonomi før krisa får du ikke støtte. Er du ikke nedstengt av staten får du lavere støtte enn de som er nedstengt, og det trekkes fra 10 000 i egenandel på de faste kostnadene. Dette rammer små bedrifter med lave faste kostnader. Mange bedrifter har leverandørgjeld som også forfaller. Det hjelper lite med 10-20.000,- i støtte når det ligger fakturaer på 200.000, - som har forfalt. 

 

Lån med statsgaranti

Her er det bankene som har fått oppdraget å vurdere søknader. Her gjelder de samme reglene som tidligere, du må være solid eller stille garantier. Hadde bedriften anstrengt økonomi fra før stiller den svakt nå også. 

 

Offentlige innovasjons- utviklingsvirkemidler

Mange av rammene for støtte til innovasjon og utvikling har blitt økt. Mange bedrifter benytter muligheten til å omstille seg og tenke nytt i disse tider. Her er det muligheter for tilskudd og risikolån. 

 

Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Denne har akkurat åpnet og er for tidlig å si noe om, men den baserer seg på inntekten i 2019, og hadde du da ikke en god inntekt faller du utenfor.  

 

Kompensasjonsordning for arrangører og støtteordninger for kreative næringer

Tilbakemeldingene så langt er blandet. Det ser ut som ordningen slår tilfeldig ut. Noen får, andre ikke, selv om det er sammenlignbare caser. Så langt har eksempelvis ingen arrangement i Lillehammer fått innvilget støtte fra kompensasjonsordningen for arrangementer som forvaltes av Kulturrådet. For arrangement i regi av idrett og frivillige organisasjoner er ikke tildelinger for mars og april offentliggjort ennå. Det er heller ikke offentliggjort om kompensasjonsordningen for arrangement vil videreføres fra mai til september. Mange artister og kunstbaserte næringer bruker perioder til å skape og produsere. Hvis dette skjedde i 2019, vil de få minimalt ut av kompensasjonsordningen nå. Kulturrådet, Norsk filminstitutt og våre regionale filmfond har stilt utviklingsmidler til rådighet i denne perioden som det meste av aktivitet måtte legges ned. Fristene for fylkeskommunale ordninger har nettopp utløpt og det er for tidlig å vite om kulturelle og kreative næringer kommer i betraktning. 


Hva nå?
 

Lillehammer-regionen Vekst opprettet i april et hjelpekorps for næringslivet som bistår bedriftene gratis slik at de får tilgang til pakkene. Vi ser nå at behovet endrer seg. Mange bedrifter begynner å få oversikten over situasjonen. Vi vet at når bedriften har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon og ikke ser noen mulighet for løsning, trengs det hjelp. Hjelpekorpset vil derfor fremover også bistå bedrifter som trenger hjelp til dialog med kreditorer, enten det er utsettelse av betaling eller gjeldsforhandlinger.  

/Henning Holmbakken
Næringsutvikler 

 


IT-næringen trekker talentene til Lillehammer-regionen

Det pågår en enorm digitalisering av samfunnet vårt for tiden, med alt fra digitale selvbetjeningløsninger hos statlige organer, til en oppblomstring av varehandelstilbud på nett. Verdien av dette ser vi spesielt tydelig i disse koronatider, hvor store deler av den ikke-digitale økonomien er delvis eller fullstendig nedstengt.  Norge digitaliseres raskere og raskere og det er derfor et økende behov for flere med IT-kompetanse.

Lillehammer IT

Bedriftsnettverket Lillehammer IT skal øke verdiskapingen i bransjen, bidra til bedre rekruttering for regionens IT-bedrifter og øke kunnskapen om regionens IT-miljø nasjonalt. Medlemsbedriftene i Lillehammer IT merker at det nasjonalt er sterk konkurranse om talentene. Det er derfor ekstra gledelig at en intern undersøkelse i Lillehammer IT viser at regionens IT-bedrifter klarer å konkurrere om disse talentene.

Undersøkelsen fokuserte på IT-profesjonelle, altså ansatte som jobber direkte med IT-oppgaver. Nærmere hundre arbeidstagere fullførte undersøkelsen, og av disse hadde over 90 prosent av de som deltok jobbet eller studert utenfor regionen. De aller fleste i en storby, med Oslo som mest oppgitte svar. Fire av ti flyttet til regionen uten noen tidligere tilhørighet, mens seks av ti var originalt fra regionen og flyttet tilbake etter en periode med jobb og/eller studie utenfor regionen. Basert på disse tallene kan vi trygt påstå at IT-sektoren i regionen skaper mange kompetansearbeidsplasser som fylles av kompetente mennesker fra hele landet.

Karriere og fritid

Svarene fra de som deltok i undersøkelsen viser at regionens fritidstilbud, arbeidskultur, og fokus på god balanse mellom arbeid og hjem, er viktige grunner til at folk ønsker å bo og jobbe i regionen. Folk flytter hit for å kunne kombinere en spennende karriere med familieliv og fantastiske fritidsmuligheter.

Lillehammer IT sine medlemsbedrifter opplever sterk vekst, og vil fortsette å trekke kompetanse til Lillehammer-regionen. Vi tror at regionen vil komme seg helskinnet gjennom koronakrisen, og vil gjøre vårt beste for å bidra til at regionen styrkes og utvikles videre fremover.

Les artikkel i GD om at Lillehammer-regionen tiltrekker seg folk med høy IT-kompetanse i konkurranse med de store byene.

 

Hilsen,
Mattias Rohn, næringsrådgiver Lillehammer-regionen Vekst


Regionens skapende filmmiljø

I denne vanskelige tida da store deler av norsk kulturliv ble «slått av» over natta, stopper ikke kreativiteten. Amandusfestivalen snudde seg rundt og greide å flytte store deler av festivalen over på nett. I tillegg har Lillehammer kino gått nye veier med «drive in» kino. Nå flytter de til Håkons Hall der de kan invitere til påskefilmer.

 • Vi gratulerer Christian Lo i Filmbin med VIP-stipend fra Norsk filminstitutt, i fint selskap med flere av Norges fremste regissører. VIP-stipendet skal stimulere til en personlig fortellerevne, nyskaping og kunstnerisk vågemot.  I tillegg har Nicholas Sando (Filmbin) blitt plukket ut til å delta på EAVE, det europeiske utviklingsprogrammet for produsenter.
 • Stein Berge Svendsen var komponist på en av årets store familiefilmer: Flukten over grensen som fikk supre besøkstall, før kinoene måtte stenge.
 • Andre ferdigstilte filmer denne vinteren får utsatt kinodistribusjon. Filmbin har vært co-produsent for «Bestefar er en Alien» som skulle ut på kino 17.april. Herlig film og TVs dokumentarfilm «Vær her» har allerede hatt suksess på flere filmfestivaler, men utsetter kinolanseringen til høsten.
 • Vårt regionale filmfond Filminvest har i 2020 fått en betydelig økning i støtte, statstilskuddet er tilnærmet doblet i løpet av de to siste år. Det innebærer økt satsing på våre dyktige filmaktører og flere gode historier fra regionen i framtida. Når all produksjon har opphørt, gis det fortløpende utviklingstilskudd til nye gode prosjektideer. Les mer om prosjektene her.
 • Vi gratulerer Filmbin med tilskudd fra Filminvest og Østnorsk filmsenter til utvikling av «Ravnejenta» der Trond Morten Venaasen er manusforfatter. Selskapet har også fått støtte til to andre prosjekter der de er produsenter eller co-produsenter.
 • Prosjektet «I Follow Rivers» har fått tilskudd fra Filminvest og Østnorsk filmsenter.  Gratulerer til Barbora Hollan som har både manus og regi på kinodokumentaren om Mariann Sæther fra Otta som er en av verdens fremste elvepadere.
 • I tillegg har Trond Morten Venaasen og Natalia Malykhina fått støtte til manusuvtikling av to prosjekter: "Darkest forest" og "Magiske venner".
 • Østnorsk filmsenter har gitt utviklingstilskudd til to dokumentarprosjekter fra Herlig film og TV: «HELE MEG» og  «FOLKETS GUNST», begge  med produsent Andreas Archer Dreyer.

Lillehammer-regionen Vekst ønsker lykke til med utvikling av gode filmhistorier fra våre dyktige filmskapere!

Hilsen Øivind Pedersen
Kulturnæringsutvikler


Gjesteblogg: permittering, sykepenger og omsorgspenger

I den fasen flere virksomheter nå er i grunnet koronasituasjonen, får vi særlig en del spørsmål om permitteringer, sykepenger og omsorgspenger. Regnskaps- og rådgivningsbyrået Kantall har satt opp denne oversikten for oss, som vi håper vil være nyttig for deg. Husk at du kan ta kontakt med oss i Lillehammer-regionen Vekst dersom du skulle ha noen spørsmål eller trenger ytterligere bistand.

 

Varsling og arbeidsgivers lønnsplikt:

 • Lønnsplikt i 2 arbeidsdager.

Arbeidstaker skal motta lønn for dagen han/hun mottar permitteringsvarselet, i tillegg til lønn i varseltid 2 dager (kalenderdager).

Og deretter lønn i 2 arbeidsdager.

Ved delvis permittering av heltidsansatt, må delene med lønnsplikt legges sammen til de blir totalt 2 arbeidsdager.

For deltidsansatte er lønnsplikten 2 arbeidsdager. Med arbeidsdager i denne sammenheng menes en gjennomsnittsdag etter den stillingsprosent som

Vedkommende har.

 

Dagpenger

 • Dagpengesatsen skal justeres opp og vil utgjøre 80% for lønn opp til 3G (ca 300.000),på lønn mellom 3G og 6G utgjør dagpengegrunnlaget 62,4%.

Ingen dagpenger for lønn over 6G. (ca 600.000)

Dette gjelder også fra og med 20.03.20.

En heltidsansatt må få redusert arbeidstiden sin med minst 40% for å ha rett på dagpenger (tidligere var denne grensen på 50%)

 

Sykepenger

 • Arbeidsgiver betaler kun sykelønn for de tre første dagene

 

Omsorgspenger

 • Med virkning fra 13.03.30 får foreldre dobbelt så mange dager med omsorgspenger «også kalt sykt-barn-dager»

Kan også brukes når foreldre må være hjemme pga at skole og barnehage er stengt.

De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. Dager som allerede er bruk kommer til fratrekk.

Arbeidsgiver må forskuttere omsorgspenger og søker i ettertid om refusjon fra dag 4.

Er det betalt ut 3 dager eller mer med omsorgspenger før 13.03.20, kan arbeidsgiver kreve refusjon fra og med 13.03.

 

Tjenestepensjon

 • Lovens hovedregel er at ansatte skal meldes ut av pensjonsordningen ved permittering.

Men arbeidsgiver kan velge å la permitterte ansatte bli værende i ordningen.

Når en arbeidstaker meldes ut av tjenestepensjonsordningen på arbeidsplassen, opprettes det pensjonskapitalbevis, som den enkelte må betale forvaltningskostnader for selv. Den ulempen drar de med seg også når arbeidsforholdet gjenopptas etter permittering.

Hilsen,

Linda Charlotte Voldbakken

linda@kantall.no 957 67 767
Regnskap og lønn


Kreativitet i en krevende tid

Er du litt tom for ideer til hva du kan gjøre i disse tider for å selge varene dine via nett/ Facebook eller andre kanaler? Hvilke konsepter kan du lage for å "trigge" kjøpelyst? Her er noen tanker fra oss, som kanskje setter i gang dine kreative tanker!

Ideer til "konsepter"

 • Lag et digitalt showroom, hvor du enkelt via video/ Facebook live/ Instagram story etc. viser frem varene dine, forteller om merkene du fører, hva som er så bra med akkurat disse varene/merkene – og selvfølgelig: fortell publikummet ditt hvordan de kan bestille!
 • Lag daglige live sendinger med dagens 3 produkter, kundenes favoritter, mest sett i nettbutikken den siste uken etc., og selvfølgelig: fortell publikummet ditt hvordan de kan bestille!
 • Fortelle med video eller bilder hvordan du bruker produktene, lag inspirerende innhold/tips til hvordan andre kan benytte dem. Dette kan være alt fra klær til matvarer til hobbyartikler - tanken er den samme, og selvfølgelig: fortell publikummet ditt hvordan de kan bestille!
 • Be kunder om å stille deg spørsmål, slik at du vet hva de er på jakt etter. På den måten får du trolig også ideer til innhold de kommende dagene!
 • Vis frem kommende varer/nyheter som snart kommer for salg og la publikummet ditt legge inn forhåndsbestillinger. Dette kan jo være en «ekstra service» i disse tider? Og selvfølgelig: fortell publikummet ditt hvordan de kan bestille!
 • Lag en quiz om produkter du selger, eller gjem noe kundene må «lete» etter på websiden/ i nettbutikken din. Det kan være en fin anledning for å få dem til å kikke rundt blant alt du tilbyr. Noe ala: «Vi har gjemt et hjerte blant våre produkter på nettsiden. Finn bildet, screenshot det, post det i kommentarfeltet og bli med i trekningen av 20% på valgfri vare i nettbutikken.
 • Les for øvrig også 5 tips til markedsføring under koronakrisen fra Tur.Digital. I innlegget har de samlet fem tips som du bør tenke gjennom når du planlegger markedsaktivitetene dine fremover.
 • Dersom du ønsker skrivetips som hjelper deg med å kommunisere klart og tydelig i krisetider kan du lese denne artikkelen fra NTB Arkitekst. 

Vil du ha flere ideer?

Dette var noen tanker, men mulighetene er mange! Husk å tenke på sjargongen i det du poster - vi er midt i en unntakstilstand! Ønsker du mer inspirasjon, eller har du konkrete spørsmål? Da kan du bli på med på vår kommende digitale workshop: «Kreativitet i en krevende tid» som vi arrangerer i samarbeid med Tur.Digital.

Bli med på digital workshop


Dato:
27. mars
Tid: 09.00-09.45
Link: meet.google.com/npf-teyh-aki
Bli med via telefon: +47 23 88 31 24 (Personlig kode: 488618950)

(NB! Benytt Google Crome eller Mozilla Firefox eller Microsoft Edge)      

Se eventet på Facebook her

 

Lykke til med arbeidet!

Hilsen oss i Lillehammer-regionen Vekst


Coronaviruset og ressurslinker for næringslivet

For enkelte næringsaktører har utbruddet av coronaviruset allerede fått betydning for normal drift og virke. Lillehammer-regionen Vekst tar alle forholdsregler, og iverksetter tiltak for å unngå å sette oss selv eller andre i en smittesituasjon. Vi vil imidlertid presisere at vi fortsetter vårt arbeid så normalt som mulig, og ønsker å ha en løpende dialog med lokalt næringsliv. Nederst i artikkelen finner du også ressurslinker til tips og anbefalinger som foreligger ovenfor næringslivet.

NB! Artikkelen oppdateres kontinuerlig

Lillehammer-regionen Vekst har avlyst eller utsatt alle egne arrangementer inntil videre. Vi har lagt over til digital drift fra hjemmekontor, og vi har også stengt kontorfellesskapet Hub LHMR. Vi har stor medfølelse med aktører som nå opplever uro knyttet til utviklingen fremover. Vi har begrensede virkemidler, men vil holde oss oppdatert på eventuelle statlige og fylkeskommunale virkemidler. Vi er tilgjengelige dersom din virksomhet ønsker å diskutere mulige løsninger og tiltak for bedriften.

Dersom du/ din virksomhet skulle ha konkrete forslag til hva næringsforeningene i regionen, samt næringsutviklingsapparatet i regionen, kan bistå dere med den kommende tiden; vennligst ta kontakt med oss via kontaktpersoner oppgitt nedenfor. For øvrig forholder vi oss til råd fra nasjonale myndigheter vedrørende hvordan vi alle kan bidra til å redusere omfanget av smitte mest mulig.

Lillehammer: Eirik Haagensen/ eh@vekst.lillehammer.no
Gausdal: Dag Høiholt-Vågsnes/ dhv@vekst.lillehammer.no/
Øyer: Henning Holmbakken/ hh@vekst.lillehammer.no/

 

Nyttige ressurslinker for næringslivet:

 

 


Regionen som vinner nye hjerter

Det er alltid gledelig å se at flere ønsker å bosette seg i den fine, gode og spennende bo- og arbeidsregionen vår. Når jeg leser tallene som viser befolkningsveksten i Lillehammerområdet i 2019, gjør jeg det med et smil, og ønsker alle nye innbyggere varmt velkommen!

Total befolkningsvekst siste 12 måneder for regionen samlet er på 297 personer, noe som tilsvarer 0,76 %. Noe over landsgjennomsnittet på 0,74 %. Totalt sett nærmere vi oss 40 000 innbyggere i regionen, nærmere bestemt er vi nå 39 551 som har valgt å bo i Øyer, Gausdal eller Lillehammer.

Lillehammer kommune leder an i veksten

For Lillehammer kommune isolert sett var veksten siste 12 måneder 1,15 %, tilsvarende en oppgang på 322 personer. Langt over landsgjennomsnittet, og også en stor økning sett i et historisk perspektiv. Gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst (12-månedersvekst) de siste 22 årene har vært på 0,73 %.

Vi vet at Lillehammer er en sterk merkevare, både nasjonalt og internasjonalt. Vi vet også at Lillehammer har kvaliteter som mange setter pris på. Snøen og skiløypene i umiddelbar nærhet, en flott gågate i spissen for et attraktivt sentrum og en by med en rekke aktiviteter innen kultur og idrett. En region som passer for alle, i alle aldre, sommer som vinter. Dette er kvaliteter som i sum gjør Lillehammer unik i norsk sammenheng. La meg også legge til alle de spennende virksomhetene vi har, med kompetente og engasjerte ansatte. Og for øvrig alle stolte innbyggere som er blant våre beste ambassadører.

Gode ambassadører og framsnakking

Vi får gjort lite med det som har skjedd, men kan selv skape framtiden. Så hva skal til for at Lillehammer-regionen fortsatt skal være et attraktivt sted å flytte til og bli boende i? Hadde svaret på dette spørsmålet vært enkelt, så hadde jobben min vært overflødig, men jeg drister meg likevel til å peke på tre sentrale elementer:

 1. Vi må bli flinkere til å fortelle de positive historiene og få fram alt det positive som skjer. Negativitet får mye mer plass i GD og i kommentarfeltene i sosiale medier enn situasjonen egentlig skulle tilsi. La oss bli enige om å fremsnakke hverandre og regionen langt mer!
 2. Vi må finne de gode løsningene med ny E6 gjennom kommunene. Dette betyr at E6 må legges slik at Gausdal Landhandleri får utviklingsmuligheter og blir værende, den svært verdifulle grusressursen må utnyttes parallelt med og etter byggeperioden, Statnett må finne annen plassering for sin trafostasjon enn det mest attaktive næringsarealet på Hovemoen og vi må lykkes med å tiltrekke oss de rette aktørene som kan ta i bruk disse næringsarealene
 3. Vi må fortsette å være en kultur- og idrettsregion med bredde og kvalitet. Lillehammer har stabilt ligget på toppen blant norske kulturkommuner, og få regioner i Norge slår Lillehammer når det gjelder idrettsarrangementer. Både kultur og idrett bidrar sterkt til denne regionens attraktivitet som bosted, og slik må det fortsette å være.

Hilsen Eirik Haagensen,
Næringssjef i Lillehammer-regionen


En mangfoldig kulturregion

Lillehammer kommune ble nylig kåret til den tredje beste kulturbyen i Norge. Lillehammer-regionen ble kåret til nummer 2 blant Norges regioner. Det er Telemarksforskning som hvert år rangerer landets kommuner etter kulturaktivitet og kulturtilbud, og de tar en svært bred tilnærming. Kåringen handler slik sett ikke bare om det kommunale tjenestetilbudet, men vel så mye om det komplette tilbudet som skapes av frivillige aktører, profesjonelle kulturutøvere, museer med flere.

Attraktivitet og bolyst

Kulturtilbudet i en region er svært viktig for en regions attraktivitet. Derfor er vi som jobber daglig med å vise fram hvor attraktiv Lillehammer-regionen er som bosted, jublende glade når vi kommer på pallen i slike kåringer. Bedre bevis på at vi med rette kan kalle oss en kulturregion får vi ikke.

Vi har de siste årene sett en oppblomstring innen kultur på et område der mange har ment vi har hatt mangler i regionen. Med Lillehammer Live og Gausdalfestivalen har regionen fått to musikkfestivaler som har bred appell og trekker et stort publikum. I 2019 arrangeres begge for andre gang, og det betyr at vi nærmer oss en tradisjon. Med veletablerte og suksessfulle Døla-Jazz som leverer år etter år, har regionen nå et bredt musikkfestivaltilbud som skaper stolthet for de som bor her og lyst til å flytte hit for de som ikke gjør det.

Hilsen,
Eirik Haagensen
Næringssjef i Lillehammer-regionen