For enkelte næringsaktører har utbruddet av coronaviruset allerede fått betydning for normal drift og virke. Lillehammer-regionen Vekst tar alle forholdsregler, og iverksetter tiltak for å unngå å sette oss selv eller andre i en smittesituasjon. Vi vil imidlertid presisere at vi fortsetter vårt arbeid så normalt som mulig, og ønsker å ha en løpende dialog med lokalt næringsliv. Nederst i artikkelen finner du også ressurslinker til tips og anbefalinger som foreligger ovenfor næringslivet.

NB! Artikkelen oppdateres kontinuerlig

Lillehammer-regionen Vekst har avlyst eller utsatt alle egne arrangementer inntil videre. Vi har lagt over til digital drift fra hjemmekontor, og vi har også stengt kontorfellesskapet Hub LHMR. Vi har stor medfølelse med aktører som nå opplever uro knyttet til utviklingen fremover. Vi har begrensede virkemidler, men vil holde oss oppdatert på eventuelle statlige og fylkeskommunale virkemidler. Vi er tilgjengelige dersom din virksomhet ønsker å diskutere mulige løsninger og tiltak for bedriften.

Dersom du/ din virksomhet skulle ha konkrete forslag til hva næringsforeningene i regionen, samt næringsutviklingsapparatet i regionen, kan bistå dere med den kommende tiden; vennligst ta kontakt med oss via kontaktpersoner oppgitt nedenfor. For øvrig forholder vi oss til råd fra nasjonale myndigheter vedrørende hvordan vi alle kan bidra til å redusere omfanget av smitte mest mulig.

Lillehammer: Eirik Haagensen/ eh@vekst.lillehammer.no
Gausdal: Dag Høiholt-Vågsnes/ dhv@vekst.lillehammer.no/
Øyer: Henning Holmbakken/ hh@vekst.lillehammer.no/

 

Nyttige ressurslinker for næringslivet: