lokalmat_lillehammerregionen_september_2016
Bilde: GD

Reiselivet i Innlandet melder om rekordsommer når det gjelder besøkende, både når det gjelder norske og utenlandske gjester. Handelsstanden melder om rekordomsetning. Vi har fått en vanvittig profilering på NRK. Men hva møter våre gjester på matbordet og i matbutikken?

I Lom er det kø utenfor Baker ’n. I Ringebu må Anni åpne kafe fordi kundene vil ha det. På Hamar er fiskeriministeren imponert over Knutstad & Holen. På Bakken Øvre i Løten har bonden bygd «hotell» over grisehuset sitt som en gimmick for å markedsføre alle sine flotte produkter. På Lesja har Avdem åpnet butikk midt i turistvegen. Hva har vi å tilby i Lillehammer-regionen?

 

Antallet virksomheter i denne regionen som videreforedler lokale råvarer eller produserer delikatesser under benevnelsen «lokalmat» er forholdsmessig lavt sammenlignet med Nord-Gudbrandsdalen, Valdres og Hedemarken. Vi mangler ikke råvarer eller beiteområder. Vi mangler definitivt ikke et marked. Hotellene og restaurantene vil gjerne servere mer av dette. Butikkene vil gjerne ha mer i hyllene. Kundene etterspør det.

Vi har noen gode eksempler. Gausdal Mat har mange gode produkter. Det produseres honning av flere. Vi har hjorteoppdrett. Mat fra Øyerfjellet, der foreløpig fem gardbrukere i Øyer er med, er i startgropen. Gudbrandsdalsmat har kun fire medlemmer fra denne regionen, hvorav 2 er matprodusenter. Konklusjonen er at potensialet er til stede og det er stort!

Saken er da: Bør vi forsøke å øke denne videreforedlingen av lokale råvarer og i så fall, hva kan vi gjøre? En slik økning kan ikke vedtas i noe offentlig organ, men vi kan bedre noen rammebetingelser for at en slik utvikling kan skje.

  • Det er de rette personene med gjennomføringskraft som er nøkkelen
  • Videreforedling kan skje med bakgrunn i råvarer fra egen gard eller at man har avtale med lokale produsenter
  • Vi kan stimulere enkeltpersoner eller flere til å se mulighetene i dette markedet og slik at de får lyst til å etablere slike virksomheter
  • Vi kan tilby kompetanse og bistand slik at veien blir enklere. Altfor mange må lære av for mange egne feil og erfaringer under vegs
  • Mulige finansieringsordninger må synliggjøres
  • Eksisterende salgs- og markedskanaler må være enkelt tilgjengelig
  • Det må være tilgjengelig produksjonskapasitet, enten i form av leieproduksjon eller leie av fasiliteter. Det kan ikke bygges mange produksjonsanlegg som brukes i en begrenset periode

Av: Henning Holmbakken, næringsutvikler i Lillehammer-regionen Vekst