Telenorligaen er et divisjons- og sesongbasert seriespill i regi av gamer.no. Serien fikk sitt navn da Telenor gikk inn som hovedsponsor i 2015. Spillene det konkurreres i er Counter-Strike, League of Legends, Hearthstone og StarCraft. 730 lag og over 4000 spillere deltar i Telenorligaen, og det er mer enn 300 kamper hver uke i de fire spillene. Selve seriespillet er fordelt over fire spilltitler som deltakende klubber og spillere konkurrerer innenfor. En sesong går over fire måneder, og er fordelt på henholdsvis vår-serien og høst-serien.

Nå kommer Telenorligaen til Lillehammer


Lillehammer-regionen Vekst har hatt en uttalt ambisjon om å bli e-sporthovedstaden. Å få til et samarbeid med gamer.no om å flytte sluttspillet i Telenorligaen til Lillehammer er en første satsing på nasjonalt nivå. Den videre satsingen har internasjonale ambisjoner.

E-sport som idrettsgren er i sterk vekst, og det er mange spennende elementer i å dyrke dette videre for regionen. Både for næringsliv, fastboende, turisme og regionsprofilering. Etter at vi gjennomførte det første e-sport eventet i Lillehammer i fjor, besluttet vi raskt at dette var noe vi ønsket å satse videre på.

Gjennom arbeidet med å arrangere sluttspill i Telenorligaen, skal vi opparbeide oss kunnskap, erfaringer og innsikt i hva som kreves for å realisere en større og internasjonal e-sport turnering i Lillehammer. Vi har hatt en svært god og konstruktiv dialog med gamer.no, og er glade for at de har ønsket å samarbeide med oss for å få til dette. Vårt felles mål er å sette e-sport enda tydeligere på kartet som en idrettsgren her i Norge, og å gi både spillere og e-sportentusiaster i regionen og i landet før øvrig en arena og en møteplass.

Hvorfor e-Sport?

e-Sport er fortsatt relativt ukjent for de fleste, men flere og flere får det med seg etter hvert som NRK og TV2 satser på e-Sport i sine sendeflater. Når NRK og TV2 satser, er det primært underholdningsverdien som ligger til grunn, men for oss som region har vi et bredere grunnlag for vår satsing.

VI kan oppsummere dette slik:

  • Som Norges kultur- og idrettsby nummer 1, skal Lillehammer være i førersetet når e-Sport vokser så sterkt fram, uavhengig av diskusjonen om e-Sport hører hjemme under kultur eller idrett
  • e-Sport bygges opp med basis i nye og innovative forretningsmodeller for arrangementene. Arbeidet med slike forretningsmodeller er en satsing for Lillehammerregionen, og e-Sport gir en unik lærings- og utviklingsarena
  • IOC har varslet at de ønsker å ha e-Sport inn på OL-programmet. Lillehammer ønsker seg OL. Vi sier ikke mer.
  • Kompetansen til e-Sport-utøverne er viktig for næringslivet, og vi ønsker å løfte denne kompetansen ut av kjellerrommene og inn i møtepunkter med næringslivet
  • e-Sport-arrangementer gir et tilbud til en målgruppe som ellers ikke har så mange arrangementer tilrettelagt for seg

Norges e-sporthovedstad


Vi har store ambisjoner innen en satsing på e-sport, og skal i løpet av få år bli Norges e-sporthovedstad. Å få Telenorligaen til Lillehammer er et første steg på veien mot det store målet om en internasjonal turning innen 2020.

 

Foto: Gamer.no