Lillehammer kommune ble nylig kåret til den tredje beste kulturbyen i Norge. Lillehammer-regionen ble kåret til nummer 2 blant Norges regioner. Det er Telemarksforskning som hvert år rangerer landets kommuner etter kulturaktivitet og kulturtilbud, og de tar en svært bred tilnærming. Kåringen handler slik sett ikke bare om det kommunale tjenestetilbudet, men vel så mye om det komplette tilbudet som skapes av frivillige aktører, profesjonelle kulturutøvere, museer med flere.

Attraktivitet og bolyst

Kulturtilbudet i en region er svært viktig for en regions attraktivitet. Derfor er vi som jobber daglig med å vise fram hvor attraktiv Lillehammer-regionen er som bosted, jublende glade når vi kommer på pallen i slike kåringer. Bedre bevis på at vi med rette kan kalle oss en kulturregion får vi ikke.

Vi har de siste årene sett en oppblomstring innen kultur på et område der mange har ment vi har hatt mangler i regionen. Med Lillehammer Live og Gausdalfestivalen har regionen fått to musikkfestivaler som har bred appell og trekker et stort publikum. I 2019 arrangeres begge for andre gang, og det betyr at vi nærmer oss en tradisjon. Med veletablerte og suksessfulle Døla-Jazz som leverer år etter år, har regionen nå et bredt musikkfestivaltilbud som skaper stolthet for de som bor her og lyst til å flytte hit for de som ikke gjør det.

Hilsen,
Eirik Haagensen
Næringssjef i Lillehammer-regionen