Når dette skrives har 125 bedrifter i Lillehammer-regionen fått til sammen nær 5,6 millioner kroner i støtte gjennom kompensasjonsordningen for faste kostnader for bedrifter med betydelig inntektsbortfall under koronakrisen. Om tallet er høyt eller lavt er vanskelig å si. Fordi alle ikke har søkt ennå, oversikten over dem som får avslag ikke er offentlig og situasjonen er helt ny og vi har ikke noe å sammenligne med. Det er derimot ingen grunn til at ikke alle bedrifter i vår region skal få den støtten de har rett på. Derfor kan alle bedrifter i Lillehammer-regionen få gratis hjelp av en ekspertgruppe for å forstå og søke ulike ordninger.

Gratis lavterskeltilbud

Det vi vet er at mange oppfatter kompensasjonsordningen, og et kobbel av andre ordninger, som kompliserte å forstå. Denne kompleksiteten er bakgrunnen for at Lillehammer-regionen har satt sammen ekspertgruppen. Ekspertene har satt seg grundig inn i de ulike ordningene, og får også etter hvert god erfaring med hvordan de fungerer. Tilbudet er lavterskel og, som nevnt, helt gratis. Det er derfor ingen grunn til ikke å ta kontakt om du og din bedrift bare er litt usikre på hvordan dere skal gå fram.

Ikke bare kompensasjonsordning

Kompensasjonsordningen er kanskje den mest omtalte, men det finnes for tiden en rekke ordninger som kan være aktuelle for ulike bedrifter. Noen av dem er godt kjent fra media, mens andre nok har gått under radaren for mange. Innovasjon Norge har eksempelvis bedret mange av sine ordninger betydelig for bedrifter har innovative prosjekter de ønsker å få gjennomført. Vi har en egen side med informasjon om mange av ordningene som nå foreligger.

Finn noen som kan hjelpe!

Min klare oppfordring er å ta kontakt med noen som kan hjelpe deg gjennom koronakrisen. For mange er regnskapsfører en viktig sparringspartner i disse tider. Om du ikke har regnskapsfører eller ønsker å snakke med noen andre, så ta for all del kontakt med ekspertgruppen. Den er der for å hjelpe!