I mars inngikk Lillehammer kommune en avtale med Ungt Entreprenørskap som sikrer kommunens skoler tilgang til en rekke programmer som gir elevene mulighet til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Programmene gir også barn og unge en forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet.

Vi som jobber med næringsutvikling i Lillehammer-regionene har tro på at et godt samspill mellom skole, nærings- og arbeidsliv, samt andre deler av lokalsamfunnet, kan bidra til en mer virkelighetsnær utdanning. Vi tror ikke minst at et slikt samarbeid kan gi elever innsyn i ulike arbeidsprosesser, kunnskap om arbeidslivet og en bredere forståelse for hvor mye entreprenørskap har å si for lokalsamfunnet. Fremtidens entreprenører både bør og kan formes tidlig!

Fredag 22. september hadde elevene i fjerde klasse på Buvollen skole en skoledag litt utenom det vanlige. De hadde nemlig programmet «Vårt lokalsamfunn» fra Ungt Entreprenørskap på timeplanen. Skoledagen ble åpnet av ordfører Espen Granberg Johnsen, som fortalte om hvordan en ordførers hverdag er, samt hvilket ansvar en kommune har.

Resten av skoledagen hadde Henning Holmbakken, næringsutvikler i Lillehammer-regionen Vekst, ansvaret for.  Han guidet engasjerte elever gjennom arbeid relatert til samfunnsutvikling og entreprenørskap.  Kunnskap om og forståelse for forentreprenørskap er viktig i dagens samfunn, og forventes å bli enda viktigere i fremtiden. Kanskje har også noen av elevene på Buvollen skole både evne og vilje til å skape fremtidige arbeidsplasser. Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap er viktig i denne sammenhengen.

lillehammer_2016_buvollenskolenlillehammer_2016_buvollenskole2