Tidlig dette året ble samfunnet preget av en koronakrise som brått snudde næringslivet på hodet. Hele Norge stilte opp i en felles dugnadsinnsats for å begrense skadevirkningene. Alle som leverer og opererer i en global verdikjede er berørt av koronasituasjonen, enten direkte eller indirekte. Mange bedrifter er fortsatt langt nede, selv om det heldigvis også lysner. Dette gjelder også mange av våre bedrifter her i Innlandet. Råvaretilgangen har vært begrenset og markedene har skumpet inn. Myndighetene, helsevesenet og de folkevalgte har på sin side ned formidabel innsats for å holde hjulene i gang. Det er vi prisgitt. Krisepakker har vært redningen for mange.

 

Nye muligheter

Vi går sommeren i møte med nye muligheter og med mykere restriksjoner. Fremover vil møteplasser mellom politikere og bedrifter bli essensielt. De trenger å utveksle felles erfaringer. Sett i lys av koronakrisen er det ekstra viktig å komme i gang igjen. Vi må gjøre alt vi kan for å få fram innspillene for å få lokalt næringsliv på rett kjøl. Det er viktig at vi er tidlig på og at politikerne blir bevisste på hvor skoen trykker, for det er vanskelig å utforme nye tiltak hvis en ikke vet om det treffer.

 

Delingsdugnad for kompetanseheving

Det er ikke minst viktige å tenke på hvordan vi skal ruste Norge for tiden etter krisen. Derfor har NHO og store selskaper som Telenor, DNB, Posten og NorgesGruppen gått sammen om en dugnad for kompetansepåfyll til permitterte og arbeidsledige. Dugnaden går ut på at bedriftene åpner opp sine interne læringsressurser gratis for personer som står uten jobb grunnet den pågående koronakrisen. Åtte bransjer har også egne bransjeprogrammer for kompetanseheving. Disse er:

  • reiseliv,
  • frisør,
  • elektro og fornybar energi,
  • anleggsbransjen,
  • detaljhandel/faghandel,
  • mat – og drikkevareindustri,
  • bygg- og-anlegg og industri (felles program)

 

Bransjeprogrammene skal bidra til at det utvikles kortvarige kompetansetilbud basert på hva bedrifter og ansatte etterspør. Tilbudene kan være bransjespesifikke eller av mer generell karakter som digitalisering og/eller studieteknikk. Nå skal vi gradvis ta hverdagen tilbake. Holde hjulene i gang. Benytt tiden til kompetansehevende tiltak for de ansatte. Benytt tiden til å reflektere over hva som har fungert bra, hva som ikke har fungert så like bra og hvilke kompetansehevende tiltak som kan iverksettes og gjennomføres i tiden fremover!

Hilsen Jon Kristiansen,
Regiondirektør, NHO Innlandet
jon.kristiansen@nho.no