I den fasen flere virksomheter nå er i grunnet koronasituasjonen, får vi særlig en del spørsmål om permitteringer, sykepenger og omsorgspenger. Regnskaps- og rådgivningsbyrået Kantall har satt opp denne oversikten for oss, som vi håper vil være nyttig for deg. Husk at du kan ta kontakt med oss i Lillehammer-regionen Vekst dersom du skulle ha noen spørsmål eller trenger ytterligere bistand.

 

Varsling og arbeidsgivers lønnsplikt:

  • Lønnsplikt i 2 arbeidsdager.

Arbeidstaker skal motta lønn for dagen han/hun mottar permitteringsvarselet, i tillegg til lønn i varseltid 2 dager (kalenderdager).

Og deretter lønn i 2 arbeidsdager.

Ved delvis permittering av heltidsansatt, må delene med lønnsplikt legges sammen til de blir totalt 2 arbeidsdager.

For deltidsansatte er lønnsplikten 2 arbeidsdager. Med arbeidsdager i denne sammenheng menes en gjennomsnittsdag etter den stillingsprosent som

Vedkommende har.

 

Dagpenger

  • Dagpengesatsen skal justeres opp og vil utgjøre 80% for lønn opp til 3G (ca 300.000),på lønn mellom 3G og 6G utgjør dagpengegrunnlaget 62,4%.

Ingen dagpenger for lønn over 6G. (ca 600.000)

Dette gjelder også fra og med 20.03.20.

En heltidsansatt må få redusert arbeidstiden sin med minst 40% for å ha rett på dagpenger (tidligere var denne grensen på 50%)

 

Sykepenger

  • Arbeidsgiver betaler kun sykelønn for de tre første dagene

 

Omsorgspenger

  • Med virkning fra 13.03.30 får foreldre dobbelt så mange dager med omsorgspenger «også kalt sykt-barn-dager»

Kan også brukes når foreldre må være hjemme pga at skole og barnehage er stengt.

De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. Dager som allerede er bruk kommer til fratrekk.

Arbeidsgiver må forskuttere omsorgspenger og søker i ettertid om refusjon fra dag 4.

Er det betalt ut 3 dager eller mer med omsorgspenger før 13.03.20, kan arbeidsgiver kreve refusjon fra og med 13.03.

 

Tjenestepensjon

  • Lovens hovedregel er at ansatte skal meldes ut av pensjonsordningen ved permittering.

Men arbeidsgiver kan velge å la permitterte ansatte bli værende i ordningen.

Når en arbeidstaker meldes ut av tjenestepensjonsordningen på arbeidsplassen, opprettes det pensjonskapitalbevis, som den enkelte må betale forvaltningskostnader for selv. Den ulempen drar de med seg også når arbeidsforholdet gjenopptas etter permittering.

Hilsen,

Linda Charlotte Voldbakken

linda@kantall.no 957 67 767
Regnskap og lønn