GJESTEBLOGG: 2016 blir et nytt rekordår for norsk campingnæring. 22. november ble det arrangert en konferanse om fremtidens campingnæring på Lillehammer. Representanter fra hele camping-Norge tok turen til et vinterlig Lillehammer for å diskutere hvordan campingnæringen kan fortsette å vokse.

Arrangør var NHO Reiseliv, Lillehammer-baserte Norsk Turistutvikling og det nyetablerte samarbeidsprosjektet «Nasjonal klynge for campingnæringen».

Det er ikke uten grunn at vi valgte å legge campingkonferansen til Lillehammer. Oppland er nemlig landets klart største campingfylke.

Fra januar til september 2016 er det registrert nesten 840.000 campinggjestedøgn i Oppland. Det er over 65 000 flere enn i samme periode i fjor og en økning på over 8 prosent.

Nasjonalt er det registrert over 7 millioner campinggjestedøgn i år. Det er over 390.000 flere enn i samme periode i fjor og en økning på 6 prosent. Det betyr at camping har hatt større vekst hittil i år enn reiselivet generelt. Før året er omme vil det være satt ny campingrekord i Norge.

Markedsføres godt
Det er flere grunner til at norsk campingnæring er i vekst.For det første markedsføres norsk camping godt både i inn- og utland. Campingbedriftene er blitt mer synlige både i sosiale medier og i etablerte medier. «Teltets dag», som har vært arrangert to somre på rad, er eksempel på et enkeltarrangement som har lokket mange nye nordmenn til campingplassene.

Å være synlig i utlandet er også viktig for norsk campingnæring. Tyskland og Nederland er to svært viktige markeder. Derfor er NHO Reiseliv representert på de største campingmessene i Nederland og Tyskland. I tillegg deltar vi på stadig flere messer i Sveits og Østerrike. Om lag 40.000 eksemplarer av Norsk Campingguide er revet vekk på ulike campingmesser i Europa i år. Det er markedsføring som bidrar positivt.

Selger ro og fred
For det andre er camping blitt trendy. I en tid der «alle» lever hektiske liv, ønsker stadig flere å slappe av i rolige omgivelser. Campingplassene selger nettopp ro og fred. De fleste norske campingplassene ligger landlig til, nært vann, skog og mark, og tilbyr naturbaserte opplevelser i klar og ren luft. Campingbedriftene er dessuten blitt bedre på å tilrettelegge for aktiviteter. Mange steder skjer det i samarbeid med andre bedrifter.

I kontakt med markedet
Den siste og kanskje viktigste forklaringen på campingveksten er at bedriftene er blitt mer markedstilpasset. Det betyr blant annet at bedriftene har tatt i bruk gjesteundersøkelser for å finne ut hva gjestene ønsker og ikke ønsker. Gjesteundersøkelser er et svært godt verktøy for å forbedre det norske campingproduktet. Bedriftene er også blitt bedre til å høste erfaringer av hverandre.

I sum er det positive tider for næringen. Vi håper den gledelige utviklingen vil fortsette inn i 2017.

Hilsen,
Jan-Henrik Larsen, avdelingsleder for camping i NHO Reiseliv

Foto: Hallingdal feriepark / Per Sollerman