Tirsdag åpner Gründerdagene Lillehammer 2016, tolv arrangementer i løpet av fire dager som alle løfter frem skaperkraft og gründerskap. Ønsket til aktørene som står bak er å styrke gründerkulturen i Lillehammer-regionen, og det er nærliggende å stille seg spørsmålet om Lillehammer i dag har en god gründerkultur?

Når folk flest snakker om gründerskap, refereres det ofte til nystartede bedrifter. Regjeringens gründerplan definerer gründer som «personer som starter opp ny virksomhet for å skape verdier, enten på eget initiativ eller som knoppskyting fra eksisterende virksomhet.» Det siste er en ofte undervurdert del av gründerskapet, spesielt med tanke på at flertallet av arbeidsplassene som skapes faktisk oppstår gjennom organisk vekst i eksisterende bedrifter.

Uansett om gründeren starter en ny bedrift eller knoppskyter fra en eksisterende, handler gründerskap om fremtidens arbeidsplasser. Mange av dagens arbeidsplasser vil være byttet ut med nye om 20 år – estimatene varierer fra 25 til 50 %. Samtidig er det en klar trend i retning av at flere blir freelancere, og tilbyr sin kompetanse til mange kunder i stedet for én arbeidsgiver. Begge deler peker i klar retning av at regionen er avhengig av gründerne som kan skape de nye arbeidsplassene.

Svaret på spørsmålet innledningsvis om gründerkultur er selvfølgelig ikke entydig, men la meg komme inn på tre aspekter.

Utdanning. Det er ikke slik at det er noen enkel utdanningsvei til å bli gründer, men utdanningen kan stimulere til gründerskap. Ungt Entreprenørskap (UE) er en organisasjon som jobber med å utvikle kreativitet og skaperglede hos unge mennesker, både i barne- og ungdomsskolen, videregående skole og i høyere utdanning. I Lillehammer-regionen har organisasjonen hatt en aktiv rolle inn i videregående skoler og på HiL over flere år, og nylig har også Lillehammer kommune inngått en samarbeidsavtale om program i barne- og ungdomsskolen.

I Silicon Valley læres gründerskap fra foreldrene, som gjerne er gründere selv. I Lillehammer-regionen er det få som har denne muligheten, og da blir utdanningssystemet viktig for å skape forståelse og interesse for å etablere egne arbeidsplasser. Når regionen nå gjennom UE kan tilby programmer rett inn mot gründerskap på alle nivåer i utdanningsløpet, har vi et godt utgangspunkt.

Samarbeidet mellom biblioteket og IKOMM som lanseres tirsdag denne uken er også særdeles viktig for å stimulere skaperkraften hos unge mennesker.

Samarbeid. Samarbeid er viktig langs mange dimensjoner når det gjelder gründerkultur. For det første regnes gründerens evne til å bygge team rundt seg som en av suksessfaktorene for vellykket gründerskap.

Videre er det viktig å ha tilgang på ressurspersoner utenfor teamet som kan bidra med kompetanse og kapital. På kompetansesiden har regionen en stor fordel i at en rekke bedrifter er opptatt av å løfte fram og bistå gründere. Det ser vi blant annet under Gründerdagene.

Samarbeid kan også oppstå gjennom uformelle møteplasser, der folk kan utveksle ideer og lære hver andre å kjenne. Dette er bakgrunnen for Hub.Pub, et månedlig arrangement som ikke er mer komplisert enn at det skal være en møteplass for gründere, studenter og etablert næringsliv.

Spiriten. Er det attraktivt nok å være gründer i Lillehammer-regionen? Får gründere som tar sjanser, både de som lykkes og mislykkes, et klapp på skulderen? Som samfunn kan vi alltid bli enda flinkere til å løfte fram gründere, men generelt er det min oppfatning at lillehamringer er stolte av gründersuksesser.

På den andre side lider nok regionen fortsatt litt under «hva var det jeg sa»-mentaliteten når noen ikke lykkes. Når den nasjonale statistikken viser at noe slikt som to av tre bedrifter ikke lenger eksisterer etter fem år, er det klart at mange også må mislykkes. De som mislykkes fortjener også et klapp på skulderen og et lykke til neste gang – med ny kunnskap og forståelse i bagasjen.

Oppsummert. Mye positivt kan sies om gründerkulturen i Lillehammer, og mange jobber i riktig retning for å styrke denne kulturen ytterligere. Men regionen er ikke Berlin, København eller Oslo når det kommer til kreativitet og skaperkraft, og vi må fortsette å jobbe sammen for å legge grunnlaget for mer gründerskap og flere vekstbedrifter. La oss begynne med Gründerdagene Lillehammer 2016.

/Eirik Haagensen, Næringssjef Lillehammer-regionen

Kronikken stod på trykk i dagens GD og kan leses av GD+ abonnenter her 

grunderdagene