Det er nå ca. to måneder siden Norge og verden stengte ned, og Regjeringen og Stortinget var raskt ute og signaliserte diverse hjelpepakker for næringslivet. Disse ordningene skulle gjennom Stortinget og departementer for vedtak og utforming, og dette tok naturlig nok noe tid. 

Etter hvert åpnet det seg muligheter som å søke om bistand for de forskjellige pakkene, og vi begynner nå å se effekten av disse. I mange tilfeller en manglende effekt. 

 

Kompensasjonsordningen for uunngåelige faste kostnader

I Lillehammer-regionen har 158 bedrifter fått innvilget støtte på til sammen ca. 6,6 MNOK. pr. 10. mai. Mange misforsto og trodde dette gjaldt bortfall av inntekter. Dette gjelder kun noen kostnader bedriften har uansett omsetning eller ikke, som husleie, strøm, regnskap, forsikring osv. Hadde du dårlig økonomi før krisa får du ikke støtte. Er du ikke nedstengt av staten får du lavere støtte enn de som er nedstengt, og det trekkes fra 10 000 i egenandel på de faste kostnadene. Dette rammer små bedrifter med lave faste kostnader. Mange bedrifter har leverandørgjeld som også forfaller. Det hjelper lite med 10-20.000,- i støtte når det ligger fakturaer på 200.000, – som har forfalt. 

 

Lån med statsgaranti

Her er det bankene som har fått oppdraget å vurdere søknader. Her gjelder de samme reglene som tidligere, du må være solid eller stille garantier. Hadde bedriften anstrengt økonomi fra før stiller den svakt nå også. 

 

Offentlige innovasjons- utviklingsvirkemidler

Mange av rammene for støtte til innovasjon og utvikling har blitt økt. Mange bedrifter benytter muligheten til å omstille seg og tenke nytt i disse tider. Her er det muligheter for tilskudd og risikolån. 

 

Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Denne har akkurat åpnet og er for tidlig å si noe om, men den baserer seg på inntekten i 2019, og hadde du da ikke en god inntekt faller du utenfor.  

 

Kompensasjonsordning for arrangører og støtteordninger for kreative næringer

Tilbakemeldingene så langt er blandet. Det ser ut som ordningen slår tilfeldig ut. Noen får, andre ikke, selv om det er sammenlignbare caser. Så langt har eksempelvis ingen arrangement i Lillehammer fått innvilget støtte fra kompensasjonsordningen for arrangementer som forvaltes av Kulturrådet. For arrangement i regi av idrett og frivillige organisasjoner er ikke tildelinger for mars og april offentliggjort ennå. Det er heller ikke offentliggjort om kompensasjonsordningen for arrangement vil videreføres fra mai til september. Mange artister og kunstbaserte næringer bruker perioder til å skape og produsere. Hvis dette skjedde i 2019, vil de få minimalt ut av kompensasjonsordningen nå. Kulturrådet, Norsk filminstitutt og våre regionale filmfond har stilt utviklingsmidler til rådighet i denne perioden som det meste av aktivitet måtte legges ned. Fristene for fylkeskommunale ordninger har nettopp utløpt og det er for tidlig å vite om kulturelle og kreative næringer kommer i betraktning. 


Hva nå?
 

Lillehammer-regionen Vekst opprettet i april et hjelpekorps for næringslivet som bistår bedriftene gratis slik at de får tilgang til pakkene. Vi ser nå at behovet endrer seg. Mange bedrifter begynner å få oversikten over situasjonen. Vi vet at når bedriften har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon og ikke ser noen mulighet for løsning, trengs det hjelp. Hjelpekorpset vil derfor fremover også bistå bedrifter som trenger hjelp til dialog med kreditorer, enten det er utsettelse av betaling eller gjeldsforhandlinger.  

/Henning Holmbakken
Næringsutvikler