Homesick-bedrifter 2019

Homesick er et konsept initiert av Lillehammer-regionen Vekst. Med Homesick kraftsamler vi næringsaktører i Lillehammer-regionen som er på jakt etter nye ansatte, og markedsfører jobbmulighetene ovenfor potensielle tilflyttere. Formålet er å synliggjøre bredden i lokalt næringsliv, samt å informere om alle de spennende jobbmulighetene som finnes i regionen. I årets utgave av Homesick vil bedriftene kunne velge mellom to ulike pakker. Disse beskrives kort under. Mer utfyllende informasjon om pakkene kommer per e-post etter at bedriften melder sin interesse. Meld på din bedrift via skjemaet under innen 15. februar.

Pakke A: kroner 3000,- (inkluderer deltagelse på Homesick i Oslo 25.april og i Lillehammer 28. desember 2019 + markedsføring).

Pakke B: kroner 6000,- (inkluderer tilsvarende pakke A, i tillegg vil bedriften får en to-siders artikkel, inkl. bilde, faktaboks og kontaktinformasjon til bedriften i første utgave av Næringsmagasinet for Lillehammer-regionen).