For et par uker siden var Lillehammer fylt av informasjonssikkerhetseksperter. Over 2000 mennesker deltok på Sikkerhetsfestivalen og Cybermaktkonferansen, og GD benyttet anledningen til å utrope Lillehammer til Norges IKT-hovedstad – i noen dager.

850 deltakere fra IKT-næringen på Sikkerhetsfestivalen var samlet til hagefest på Scandic Lillehammer
850 personer samlet til hagefest på Scandic Lillehammer under Sikkerhetsfestivalen

Lillehammer er per i dag ikke en by som er kjent, verken nasjonalt eller internasjonalt, for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Et godt utgangspunkt er å stikke fingeren i jorda og erkjenne dette. Samtidig mener vi i Lillehammer-regionen Vekst, sammen med IKT-næringen selv, at det er liten grunn til at vi ikke skal ha en tydeligere posisjon. For mange fakta er med oss.

Sterk vekst i IKT-næringen

I perioden 2015-2018 økte antall sysselsatte i privat IKT-næring i Lillehammer ifølge SSB med 34,2%. Det tilsvarer en økning på 152 personer til 597. For å sette det litt i perspektiv, så utgjør sysselsettingen innen IKT-næringen 6 % av privat sysselsetting i Lillehammer, sammenlignet med tilsvarende tall på landsbasis 3,4 %. Også veksten er formidabel sammenlignet med landsgjennomsnittet på 11 %.

I tett samarbeid med næringen selv, har vi opprettet Lillehammer IT. Under denne paraplyen samler IKT-næringen på Lillehammer seg om felles profilering, rekruttering og prosjekter. Målsetningene er at næringen skal ha en tydelig posisjon nasjonalt, øke rekrutteringsgrunnlag for bedriftene og øke verdiskapingen gjennom felles prosjekter.

Sikkerhetsfestivalen 2019

Første gang Lillehammer IT sto samlet var under Sikkerhetsfestivalen. Sikkerhetsfestivalen er noe mer enn en konferanse, derav navnet. Under Sikkerhetsfestivalen ble hele Lillehammer Sentrum tatt i bruk, og det var arrangementer på 9 ulike steder i sentrum. I tillegg var Stortorget fullt av aktivitet. En fantastisk måte å bruke byen på, ikke helt ulikt slik det gjøres under Litteraturfestivalen.

Bak Sikkerhetsfestivalen står Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF), sammen med en lang rekke aktører. Lillehammer kommune og Oppland Fylkeskommune er blant de sentrale samarbeidspartnerne. Sammen med Gjøvikregionen har Lillehammer og fylkeskommunen et langsiktig samarbeid om klyngeutvikling innen cybersikkerhet spesielt og IKT generelt. Les mer om Cybersikkerhetssatsingen i en tidligere blogg

Norsk Hydro snakker om cyberangrep under SIkkerhetsfestivalen 2019 i IKT-hovedstaden Lillehammer
Stor og lydhør forsamling under foredraget til hackingrammede Norsk Hydro

En klynge i utvikling

En innfallsvinkel for å bygge klyngen er å styrke viktige nasjonale aktører som NTNU på Gjøvik og Cyberforsvaret på Jørstadmoen. Begge bidrar med mange arbeidsplasser og høy kompetanse. Like viktig er det at vi klarer å bygge et innovasjonsøkosystem rundt den sterke IKT-næringen, for å skape grobunn for nye idéer og selskaper. Vi skal ikke la den sterke veksten i privat sektor bli en hvilepute, men heller se det som starten på en lang vekstperiode.

Vi sees kanskje på Lillehammer under Sikkerhetsfestivalen 2020? Om vi lykkes med Lillehammer IT vil mange flere av de tilreisende neste år forbinde Lillehammer med IKT enn det vi opplevde i år. Er du interessert i mer innsikt i IKT-næringen i Lillehammer, så er det muligheter for å lære mer på frokostmøte 18. september.

Eirik Haagensen, næringssjef Lillehammer-regionen