Nå blir det ytterligere fart på gründersatsingen i Lillehammer-regionen. Kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer har gjennom en periode bidratt med årlig finansiering av Inkubatoren i regi Skåppå Kunnskapspark.

Inkubatoren skal gjennom tett oppfølging og som aktiv sparringspartner, hjelpe frem gründerideer med særlig vekstpotensial. Kommunestyrene i Gausdal, Lillehammer og Øyer vedtok i høst å inngå en treårig partnerskapsavtale med Skåppå kunnskapspark om drifting av Inkubatoren. Avtalene er nå signert og Lillehammer-regionen setter dermed ytterligere fart på gründersatsingen.

– Dette er et viktig element i vår totale satsing på entreprenørskap i Lillehammer-regionen, utaler næringssjef Eirik Haagensen. Ved å få på plass partnerskapsavtalene med kunnskapsparken, kan vi i større grad reise mer konkrete prestasjonsforventinger fra vår side. Samtidig har Skåppå større sikkerhet for finansiering av Inkubatoren for en lengre periode enn fra år til år. – Å være gründer kan være relativt krevende, men er viktig for etableringen av fremtidige bedrifter og arbeidsplasser. Da er det viktig at vi legger best mulig til rette for at flere skal lykkes.

Kunne du tenke deg å bli gründer eller starte for deg selv? Kontakt næringsrådgiver Henning Holmbakken på hh@vekst.lillehammer.no eller 917 07 016. Har prosjektet ditt et særlig potensial, kobler vi det på Inkubatoren. Uansett små eller store ambisjoner, lover vi å følge deg opp videre.