Det pågår en enorm digitalisering av samfunnet vårt for tiden, med alt fra digitale selvbetjeningløsninger hos statlige organer, til en oppblomstring av varehandelstilbud på nett. Verdien av dette ser vi spesielt tydelig i disse koronatider, hvor store deler av den ikke-digitale økonomien er delvis eller fullstendig nedstengt.  Norge digitaliseres raskere og raskere og det er derfor et økende behov for flere med IT-kompetanse.

Lillehammer IT

Bedriftsnettverket Lillehammer IT skal øke verdiskapingen i bransjen, bidra til bedre rekruttering for regionens IT-bedrifter og øke kunnskapen om regionens IT-miljø nasjonalt. Medlemsbedriftene i Lillehammer IT merker at det nasjonalt er sterk konkurranse om talentene. Det er derfor ekstra gledelig at en intern undersøkelse i Lillehammer IT viser at regionens IT-bedrifter klarer å konkurrere om disse talentene.

Undersøkelsen fokuserte på IT-profesjonelle, altså ansatte som jobber direkte med IT-oppgaver. Nærmere hundre arbeidstagere fullførte undersøkelsen, og av disse hadde over 90 prosent av de som deltok jobbet eller studert utenfor regionen. De aller fleste i en storby, med Oslo som mest oppgitte svar. Fire av ti flyttet til regionen uten noen tidligere tilhørighet, mens seks av ti var originalt fra regionen og flyttet tilbake etter en periode med jobb og/eller studie utenfor regionen. Basert på disse tallene kan vi trygt påstå at IT-sektoren i regionen skaper mange kompetansearbeidsplasser som fylles av kompetente mennesker fra hele landet.

Karriere og fritid

Svarene fra de som deltok i undersøkelsen viser at regionens fritidstilbud, arbeidskultur, og fokus på god balanse mellom arbeid og hjem, er viktige grunner til at folk ønsker å bo og jobbe i regionen. Folk flytter hit for å kunne kombinere en spennende karriere med familieliv og fantastiske fritidsmuligheter.

Lillehammer IT sine medlemsbedrifter opplever sterk vekst, og vil fortsette å trekke kompetanse til Lillehammer-regionen. Vi tror at regionen vil komme seg helskinnet gjennom koronakrisen, og vil gjøre vårt beste for å bidra til at regionen styrkes og utvikles videre fremover.

Les artikkel i GD om at Lillehammer-regionen tiltrekker seg folk med høy IT-kompetanse i konkurranse med de store byene.

 

Hilsen,
Mattias Rohn, næringsrådgiver Lillehammer-regionen Vekst