For en drøy måned siden orienterte jeg om status etter sommeren for Formannskapet i Lillehammer. Under orienteringen brukte jeg ordet knall så ofte at en av politikerne hadde behov for å komme med en lett ironisk kommentar om språkbruken i etterkant. Når jeg brukte ordet knall så ofte var ikke det tilfeldig, for vi hadde virkelig en knallsommer i Lillehammer-regionen. Værmessig, selvfølgelig, men ikke minst var aktiviteten i den delen av næringslivet som påvirkes av turisme svært stor.

I dag kom overnattingstallene for august måned, og dermed har vi tall for alle sommermånedene. Og for noen fantastiske tall. Totalt var antall overnattingsdøgn i Lillehammer-regionen 18 % opp i år sammenlignet med 2020. Og da vil jeg legge til at sommeren 2020 var fantastisk. Bak overnattingstallene skjuler det seg også betydelig høyere priser fra i fjor.

Overnattingstallene for landet totalt sett er også veldig gode, til tross for få utlendinger også denne sommeren. 12 % er likevel lite sammenlignet med økningen i vår region. Også sammenlignet med Tønsberg, Kristiansand, Bergen og Trondheim er økningen i Lillehammer-regionen betydelig større. Riktignok kan Hamar vise til en større økning enn oss i prosent, men da er det viktig å legge til at Lillehammer kommune alene har 180 000 flere overnattingsdøgn enn Hamar i de tre sommermånedene. Og for de av dere som er gode i hoderegning, skjønner dere da at økningen i antall overnattingsdøgn har vært betydelig større i Lillehammer enn Hamar.

En av hotellsjefene fortalte at juli 2021 var den klart beste måneden noensinne. Juli 2020 var den nest beste og deretter kom februar 2016 – måneden ungdoms-OL ble arrangert. Arrangementene er nå i ferd med å komme tilbake, noe vi har blogget om tidligere.

Utvikling fra 2020 til 2021 i antall overnattingsdøgn

Finn hele statistikken på ssb.no

Også varehandelen og servering er strålende fornøyd

De som har vært ut i Lillehammers gågate i sommer, har ikke unngått å legge merke til at gata har vært full av folk omtrent hele tiden. Også serveringsstedene har vært fulle, og for de som ikke bestilte bord i Lillehammer i sommer, kunne fort få en lang rekke av «dessverre, fullt», før de endelig fant seg et bord. Les en GD+-artikkel som omhandler dette temaet.

Vi har ikke fått offisielle tall for varehandelen ennå, men den unisone tilbakemeldingen er at det har vært massevis av folk og – heldigvis – tilsvarende stor handel.

Tilbakemeldingen fra serveringsstedene er likedan, og ordet rekordsommer går igjen.

Vi kan ikke hvile på laurbærene

Koronapandemien har vist hvor sårbare særlig servering og hotell er, og en god sommer er for de fleste helt nødvendig for å komme seg opp i knestående igjen. Så vi kan ikke hvile på laurbærene. Mangeårig reiselivssjef Ove Gjesdal har vært sentral i å bygge Lillehammer-regionens posisjon slik den er i dag. Han har nå overlatt sjefsroret til Merethe Sandum. Hun vil helt sikkert bygge videre på det gode arbeidet som har blitt gjort, og samtidig ønske å sette sitt eget preg på veien videre. Vi i Lillehammer-regionen Vekst gleder oss til samarbeidet framover.