Bioøkonomien handler om omdannelse av biomasse til energi, mat, fôr, materialer, kjemikalier, fiber- og andre industriprodukter. Denne sektoren vil ventelig vokse svært mye i tiden fremover knyttet til det grønne skiftet. I Lillehammer-regionen har vi bedrifter som allerede er innovativt ledende på sine felt – og vi skal ta ytterligere nasjonale posisjoner fremover!

Lillehammer-regionen med kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer har et svært variert næringsliv og er muligens mest kjent for posisjonene innen sektorer som reiseliv og IKT foruten en relativt stor mengde offentlige kompetansearbeidsplasser. Mindre kjent er det muligens at bedriftene våre innen bioøkonomisektoren er blant de fremste på sine felt også på nasjonalt nivå.

Med skogbruk og jordbruk tenker nok de fleste på trær i skogen, vekster på jordene og dyr i fjøsene forvaltet gjennom generasjoner av stolte bønder. Disse råvarene er viktige og danner basisen for den omfattende innovative industriproduksjonen som finnes i Lillehammer-regionen. Bor du i et relativt nytt hus, er det absolutt en mulighet for at taket hviler på takstoler fra den helautomatiserte takstolfabrikken fra PreTre i Gausdal. Husveggen er muligens kledd med ferdigmalt kledning fra Gausdal Bruvoll. På frokost- og lunsjbordet ditt er det svært sannsynlig produkter fra Tine Tretten eller fra Q-meieriet i Gausdal. Det lille mellommåltidet har du muligens fra lille, men offensive Lillehammer Ysteri. Det er på tide å løfte frem en del av de innovative heltene fra denne sektoren!

Noen innovative sjeler på sagbruket Gausdal Bruvoll gamblet for noen år siden på at husbyggerne i fremtiden ville ønske seg ferdigmalte planker og bygde derfor en fabrikk som gjorde nettopp det – ikke bare lagde planker av tømmerstokker, men også malte disse – i nettopp de fargene kundene ønsket. Dette har blitt en så dundrende suksess at en kliss ny fabrikk for denne produksjonen nå er under bygging i Gausdal. Satsingen er båret fram av offensive personer som Jørn Nørstelien og hans team.

Rett i nærheten finner vi også meieriet Gausdal. Dette ble i sin tid etablert av seriegründer Sverre Gjefsen og er i dag en del av Q-meieriene som i dag drives av Bent Myrdahl og hans team. Det som i særlig grad kjennetegner suksessen til Q-meieriet de senere årene, er filosofien om forbrukerdrevet innovasjon. Myrdahl og Q-meieriet har muligens mer enn noen andre de senere årene, invitert forbrukeren selv aktivt med i innovasjonsarbeidet. Dette har løpende gitt produkter som eksempelvis rømmebokser med skrulokk, yoghurt i pose og storsuksessen Skyr.

Rett over åsen finner vi det stadig ekspanderende anlegget til Tine Tretten. Teamet til Erik Isum har de senere årene kommet med en rekke innovasjoner. Nå i den senere tid er det grøtproduktene som har tatt fullstendig av. Produksjonen går for fullt hver dag hele uken og i 2016 ble det produsert svimlende 30 millioner begre med grøt! Teamet på Tretten er så dyktige at Tine de neste tre årene skal investere 400.000 kr i døgnet i større anlegg.

Samtidig er veksten til lille Lillehammer Ysteri svært inspirerende. Virksomheten ble grunnlagt av seriegründer Gjefsen fra Gausdal, bygd opp av Simen Bækken og skal nå løftes til nye høyder av treslingen Ole Fredrik Bjerkestuen og hans team. Vi ser frem til nye spennende produkter fremover!

Klikk på bildet for å se video med Gausdal Bruvoll fra NHOs årskonferanse 2017.

bruvoll

Skrevet av: Dag Høiholt-Vågsnes

 


Lillehammer-regionen Vekst: Lillehammer, Gausdal og Øyer kommuner har samlet sine næringsutviklere i en felles enhet.  Vi holder til i Hub LHMR som er et kontorfellesskap for gründere. Vi jobber for utvikling av næringslivet i Lillehammer-regionen og blogger om ulike aspekter som berører næringsutvikling.