Byen Lillehammer og ordfører Espen Granberg Johnsen har nå sendt søknad til UNESCO om å inngå i nettverket av Creative Cities som litteraturby. Det er innen litteratur at byen og regionen har den sterkeste nasjonale og internasjonale posisjonen i dag.

Hvis vi blir UNESCO city of literature vil det kunne styrke vår status ytterligere, det kan gi tilgang til utviklingsprosjekter og internasjonale samarbeidspartnere som vil være en inspirasjon for så vel litteraturområdet som hele det kreative feltet for byen, regionen og fylket. Kultur kan bli en enda sterkere faktor for verdiskaping og bærekraftig samfunnsutvikling. Etter planen vil det bli etablert en stillingsressurs som knyttes til kommunens kulturenhet i nært samarbeid med litteraturfestivalen, de øvrige aktørene i Litteraturhus Lillehammer og Lillehammer-regionen Vekst. Arbeidet har vært bredt forankret og følgende samarbeidspartnere står bak søknaden: Norsk litteraturfestival, Nansenskolen, Høgskolen i Innlandet, Lillehammer Museum (Nobelprisvinnernes dikterhjem), Oppland fylkeskommune og Lillehammer kommune. I siste fase har kultursjef Olav Brostrup Müller hatt hovedansvaret for den tekstlige utformingen av søknadsdokumentet. Prosjektgruppa har ellers bestått av Marit Borkenhagen, Gudmund Moren, Hans Tarje Skaare, Ingunn Trosholmen og undertegnede.

Under årets litteraturfestival ble det avholdt møte med byene på ICORN-konferansen som også er UNESCO litteraturbyer og alle håpet at Lillehammer nå kan inngå i nettverket. Lillehammers søknad er også anbefalt fra norske litterære organisasjoner og den norske UNESCO-kommisjonen. Det har også vært kontakt med Norges UNESCO-medarbeidere i Paris.

Nå er det bare å vente. UNESCO’s hovedkontor i Paris bruker sommeren til kvalitetssikring av alle søknader og høsten til vurdering. Vi vet ikke hvor mange som har søkt denne gang, men kjenner ikke til flere søkere innen litteratur fra Skandinavia. Norge har i dag kun en «Creative City»: Bergen innen gastronomi. Men Europa og den vestlige verden er allerede sterkt representert.

De ulike fagområdene som inngår i UNESCO Creative Cities er: Crafts & Folk Art, Design, Film, Gastronomy, Literature, Music, Media Arts.

Dette blir spennende!

Hilsen Øivind Pedersen
Kultur & Næring