Begrepet «lokalmat» har etablert seg de siste årene, men hva den enkelte legger i begrepet kan være forskjellig. Det har også etablert seg noen myter, som at lokalmat er dyrt. Som alltid er ikke verden svart/hvit, men ganske så nyansert.

Det som mange forbinder med lokalmat er at den

  • kommer fra dyr som er sunne og har levd et godt liv
  • inneholder lite sprøytemidler og manipulering med naturen
  • kan ofte være økologisk
  • er kortreist
  • er bearbeidet på en håndverksmessig måte, gjerne av bonden selv
  • er småskala og i små volum

Følgende definisjon av lokalmat er utarbeidet av Matmerk, dagligvarekjedene og Horeca på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet:

«Mat- og drikkevarer med en lokal identitet, særegen opprinnelse eller spesielle kvaliteter knyttet til produksjonsmetode, tradisjon eller råvarer» (kilde: lokalmat.no).

Historiefortelling

En annen dimensjon som ofte knyttes til lokalmat er historiefortellingen; Om det er bonden selv, emballasjen eller markedsføringen forteller om hvor produktet kommer fra, hvem som har laget det, om dyrene råvarene kommer fra og flere andre elementer som kunden gjerne vil høre eller lese om. Får du i tillegg servert eller kjøpt maten av bonden på garden, da har du virkelig fått en opplevelse.

Det er i dette sammensatte bildet vi får en opplevelse av hva lokalmat er. For det handler i like stor grad om en opplevelse enn bare det å spise noe godt eller bli mette. Det handler om identitet, du er hva du spiser.

Lillehammer-regionen har ikke hittil vært spesielt gode på dette området sammenlignet med andre regioner i landet. Valdres og Nord-Gudbrandsdalen er gode eksempler lokalet, og Trøndersk Matfestival i starten av august viste flere dyktige regioner som samarbeider.

Lokalmat+ Lillehammer Live

2018 kan bli året da dette endrer seg. Flere lokalmatprodusenter etablerte i vår «Laagen Lokalmat – Lokalmat i Lillehammerregionen», en forening som skal styrke etablerte produsenter og rekruttere nye. Det er flere foredlingsanlegg under etablering på gårder i området. Hafjell Mat-anlegget i Øyer har fått nytt liv. Det samme får anlegget til tidligere Lillehammer Stabbursmat i Roterud, der det vil bli mulig å få slaktet lokalt. I vår kom REKO-ring fenomenet til Norge og vårt område, der du på Facebook kan bestille varer og hente dem annenhver torsdag kl 19.00 på Lurhaugen (se REKO-RINGEN LILLEHAMMER). Mat fra Øyerfjellet melder om mye trafikk og omsetning på sitt gardsutsalg på Moe gard i sommer. Mataukfestivalen den 5. og 6. oktober vil ha temaet «selvgjort er velgjort», der fokuset er på det å lage mat fra bunnen med lokale råvarer. Under den kommende Lillehammer Live festivalen på Strandpromenaden den 7.-8. september blir det kun servert lokalmat, tilberedt og servert av produsentene selv.

Hva sier så markedet? Selv om salg av lokalmat i dagligvarehandelen vokste lite i 2017 i forhold til tidligere år, er tilbakemeldingene svært positive i alle andre kanaler. Trøndersk Matfestival hadde 150 utstillere som omsatte for 12 millioner og rundt 200.000 besøkende. Alle produsenter lokalt melder om stor etterspørsel og utsolgte lager. Serveringsbransjen blir stadig flinkere til å bruke lokale råvarer og fortelle historien bak. Optimisme over hele fjøla.

Så til spørsmålet i overskriften. Er det en forskjell i maten du får fra de store industrielle leverandørene i din dagligvarebutikk og den du kjøper direkte fra den lille produsenten? Svaret er ikke ja/nei, men når det gjelder matvaresikkerhet og kvalitet – sjelden. Når det gjelder opplevelsen, merverdien og smaken – ofte. Er kunden så villig til å betale for det? Ja, til en viss grad og i gitte situasjoner.

Benytt muligheten den 7. og 8. september under Lillehammer Live på Lillehammer, der blir det en stor meny med lokale råvarer og produkter fra mange leverandører!

 

Henning Holmbakken
Lokalmatansvarlig
Lillehammer-regionen Vekst