Gründerdagene Lillehammer arrangeres for tredje gang fra 10.-12.oktober. Gründerdagene er tre dager med arrangementer for, av og med folk som er opptatt av gründerskap og skaperkraft.

Omtrent på denne tiden i fjor stilte jeg spørsmålet «Har Lillehammer gründerkultur?» i en kronikk i GD. Svaret på mitt eget spørsmål den gang var at svært mye bra er på gang, at vi har mange knakende flinke gründere og at det fortsatt er mye som kan bli bedre.

På dette året er det min påstand at vi har tatt gode steg i riktig retning. For å underbygge det vil jeg trekke fram fire forhold:

  • Kuben
  • Switch LHMR
  • Hub LHMR
  • Hub.Pub

Kuben
Kuben kom til gjennom et samarbeid mellom Lillehammer Bibliotek og IKT-bedriften IKOMM. Kuben har til hensikt å øke barn og unges digitale ferdighet, gjennom å la barn og unge få prøve seg på programmering og teste ut teknologisk utstyr. I Kuben arrangeres blant annet Lær Kidsa Koding annenhver uke, der ungene møtes og får instruksjon i ulike kodespråk.

Men hvorfor er Kuben viktig? Noen vil mene at barn og unge bruker altfor mye tid med teknologi allerede. Svaret på det er at Kuben er viktig fordi det bidrar til å løfte barn og unges teknologisk kompetanse fra å kunne bruke teknologien til å kunne utvikle den. Mens det for min generasjon fortsatt er vanlig å skrive på CV-en at man har gode ferdigheter i Microsoft Office-pakken, er dette ikke lenger noe konkurransefortrinn for den oppvoksende generasjon. Fremover er det programmeringskompetanse, avansert filmredigeringskompetanse og forståelse for algoritmene bak sosiale medier som betyr noe i arbeidslivet. Se eksempelvis denne fra Senter for IKT i utdanningen.

Kuben er også viktig fordi den per i dag dekker et behov som skolen i liten grad dekker. Fra skoleåret 2016/2017 var 55 kommuner med i et nasjonalt pilotprosjekt der programmering som valgfag ble testet ut på til sammen 155 ungdomsskoler. Fra skoleåret 2017/2018 er det laget en læreplan som gjør at alle ungdomsskoler kan tilby programmering som valgfag. Så langt jeg har kunnskap om, har ingen skoler i Lillehammer-regionen benyttet seg av denne muligheten så langt, men jeg håper og tror at dette snart kommer i gang.

Switch HIL
Switch HIL brukes jeg her som symbol på en svært positiv utvikling på Høgskolen i Innlandet – studiested Lillehammer. Switch HIL er et møtested på Storhove for folk gründere og andre som er opptatt av entreprenørskap. Det er svært gledelig og viktig at høgskolen og studentene har tatt tak i arbeidet med entreprenørskap de senere årene, og at arbeidet har medført et rekordhøyt antall studentbedrifter dette året.

Årene på høgskolen er gode til å bygge opp interesse og forståelse for gründerskap. Det er en periode av livet der de fleste har få bindinger i livet i form av familie og fast jobb, og der mulighetene til å eksperimentere er større enn i andre livsfaser. Samtidig har høgskolen flere verktøy de kan bruke, slik som faget studentbedrift og mange koblingsmuligheter til andre relevante fag. Om vi som region også klarer å koble de entreprenørskapsinteresserte studenter opp mot miljøer slik som Hub LHMR, kan også denne interessen bli et viktig grunnlag for en sterk kobling til regionen og derigjennom en større mulighet for at studenten blir værende i regionen.

Hub LHMR
Hub LHMR har nå eksistert i litt over 2 år, og har blitt den møteplassen og det kreative miljøet som var intensjonen ved oppstarten.  Bedrifter kommer og går, og det er nettopp intensjonen. Positivt er at en vanlig utflyttingsgrunn er behov for mer plass, noe både Rubic og 60 Degrees North har opplevd.

I Hub LHMR tåler folk at det er lyd rundt seg, for kraften i konseptet er nettopp at folk snakker uformelt sammen og drar veksler på hverandres kompetansen. Hub LHMR er ikke bare en møteplass for bedriftene som leier plass der, men tiltrekker seg også daglig mennesker utenfra som deltar på møter og foredrag eller ganske enkelt ønsker å komme innom for en prat og en kaffe. Og ikke sjelden går ut igjen med ny inspirasjon og nye ideer.

Hub.Pub
Hub.Pub hadde nylig markering av ettårsdagen. Den andre torsdagen i måneden arrangeres Mjøsregionens viktigste møteplass for folk som er opptatt av gründere, entreprenørskap og skaperkraft i Hub LHMR. Konseptet er ikke mer komplisert enn at det holdes et kort foredrag om et aktuelt tema og så har folk det hyggelig og inspirerende sammen. Og når folk møtes og utveksler ideer og erfaringer, gjerne over en øl, skjer det mye spennende. Vi vet at mange gode ideer har blitt utviklet etter møter på Hub.Pub.

Gründerdagene i neste uke byr på en serie arrangementer som i år alle er knyttet til digitalisering. Det er arrangementer både i Øyer, Gausdal og Lillehammer, og det er stor bredde i arrangementene. Sjekk ut Facebook-siden for å få oversikt over alle arrangementene.