10. oktober ble Idrettens Hus Lillehammer offisielt åpnet av elev ved NTG Lillehammer, Tuva Bakkemo. Under snorklippinga hadde hun god hjelp av ordfører Espen Granberg Johnsen (huseier), fylkesordfører Even Aleksander Hagen (tidligere huseier) og idrettspresident Tom Tvedt, som symbolsk viser at politikere og idrettstopper nå har overlatt bygget til dem det skal være til for, nemlig idrettsungdommen.

Et unikt idrettsfellesskap

Vi våger påstanden at Idrettens hus er en del av Norges mest unike idrettsfellesskap. Sammen med Håkons Hall, Kristins Hall, curlinghallen, fotballanlegget og friidrettsanlegget, deltakerlandsbyen fra ungdoms-OL (som nå er studenthybler) og nærheten til Lysgårdsbakkene, utgjør Idrettens hus en unik samling av kompetanse, anlegg og fasiliteter. Innenfor kort gåavstand.

Hva denne samlingen av kompetansen kan føre til er umulig å forutse. Det vi vet er at der kompetanse møtes, oppstår det gjerne ideer, muligheter utvikles og samarbeidsrelasjoner skapes. Slik sett blir det mye opp til aktørene selv

NTG Lillehammer største leietaker

Det vi derimot allerede vet er at NTG Lillehammer nå har fasiliteter for både sine ungdomsskoleelever og videregående elever som er i toppklasse. Dette gjelder klasserommene, kantineløsningen og ikke minst treningsfasiliteter slik som sykkelrullerommet, løpebanen og styrkerommet i Håkons Hall. Vi vet også at store deler av idretten på Lillehammer er samlet i ett hus. Aktørene inkluderer idrettskrets, særforbund, idrettslag og arrangører. Aktører som allerede samarbeider, men som har sagt at de ser et stort potensiale i forsterket samarbeid.

Lillehammer Olympic Sports Legacy Center

Om under en måned vil også Lillehammer Olympic Legacy Sports Center være på plass i Idrettens hus. Formelt eid av Norges Idrettsforbund, men i tett samarbeid med blant annet Lillehammer kommune og IOC, skal legacy-senteret bidra til at arven etter de to olympiske lekene i byen spres ut i verden. Det handler om arrangementskompetanse, kunnskap om optimal trening, det handler om norsk frivillighetskultur og ikke minst norsk vinteridrettskultur. Et slikt senter gir Lillehammer som vinteridrettsby en fornyet internasjonal dimensjon med stort potensiale.

Hilsen,
Eirik Haagensen, næringssjef i Lillehammer-regionen.

 

Foto: SteinB Olsen