Det er alltid gledelig å se at flere ønsker å bosette seg i den fine, gode og spennende bo- og arbeidsregionen vår. Når jeg leser tallene som viser befolkningsveksten i Lillehammerområdet i 2019, gjør jeg det med et smil, og ønsker alle nye innbyggere varmt velkommen!

Total befolkningsvekst siste 12 måneder for regionen samlet er på 297 personer, noe som tilsvarer 0,76 %. Noe over landsgjennomsnittet på 0,74 %. Totalt sett nærmere vi oss 40 000 innbyggere i regionen, nærmere bestemt er vi nå 39 551 som har valgt å bo i Øyer, Gausdal eller Lillehammer.

Lillehammer kommune leder an i veksten

For Lillehammer kommune isolert sett var veksten siste 12 måneder 1,15 %, tilsvarende en oppgang på 322 personer. Langt over landsgjennomsnittet, og også en stor økning sett i et historisk perspektiv. Gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst (12-månedersvekst) de siste 22 årene har vært på 0,73 %.

Vi vet at Lillehammer er en sterk merkevare, både nasjonalt og internasjonalt. Vi vet også at Lillehammer har kvaliteter som mange setter pris på. Snøen og skiløypene i umiddelbar nærhet, en flott gågate i spissen for et attraktivt sentrum og en by med en rekke aktiviteter innen kultur og idrett. En region som passer for alle, i alle aldre, sommer som vinter. Dette er kvaliteter som i sum gjør Lillehammer unik i norsk sammenheng. La meg også legge til alle de spennende virksomhetene vi har, med kompetente og engasjerte ansatte. Og for øvrig alle stolte innbyggere som er blant våre beste ambassadører.

Gode ambassadører og framsnakking

Vi får gjort lite med det som har skjedd, men kan selv skape framtiden. Så hva skal til for at Lillehammer-regionen fortsatt skal være et attraktivt sted å flytte til og bli boende i? Hadde svaret på dette spørsmålet vært enkelt, så hadde jobben min vært overflødig, men jeg drister meg likevel til å peke på tre sentrale elementer:

  1. Vi må bli flinkere til å fortelle de positive historiene og få fram alt det positive som skjer. Negativitet får mye mer plass i GD og i kommentarfeltene i sosiale medier enn situasjonen egentlig skulle tilsi. La oss bli enige om å fremsnakke hverandre og regionen langt mer!
  2. Vi må finne de gode løsningene med ny E6 gjennom kommunene. Dette betyr at E6 må legges slik at Gausdal Landhandleri får utviklingsmuligheter og blir værende, den svært verdifulle grusressursen må utnyttes parallelt med og etter byggeperioden, Statnett må finne annen plassering for sin trafostasjon enn det mest attaktive næringsarealet på Hovemoen og vi må lykkes med å tiltrekke oss de rette aktørene som kan ta i bruk disse næringsarealene
  3. Vi må fortsette å være en kultur- og idrettsregion med bredde og kvalitet. Lillehammer har stabilt ligget på toppen blant norske kulturkommuner, og få regioner i Norge slår Lillehammer når det gjelder idrettsarrangementer. Både kultur og idrett bidrar sterkt til denne regionens attraktivitet som bosted, og slik må det fortsette å være.

Hilsen Eirik Haagensen,
Næringssjef i Lillehammer-regionen