Lokalmat – ikke som annen mat?


Begrepet «lokalmat» har etablert seg de siste årene, men hva den enkelte legger i begrepet kan være forskjellig. Det har også…

Matauk: høst og høstetid


Høsten er over oss, og med den er mye av det naturen og landbruket gir oss klart for innhøsting. Vi får mange gode og ferske…