Lokalmat – ikke som annen mat?


Begrepet «lokalmat» har etablert seg de siste årene, men hva den enkelte legger i begrepet kan være forskjellig. Det har også…