Det er vanskelige tider for Norge når koronaviruset sprer seg. Så også for store deler av næringslivet. Jeg har ikke hatt kontakt med noen næringer som ikke er berørt av koronaviruset, selv om det selvfølgelig gir ulike utslag. Mens dagligvarebutikkene har fullt kjør og er en del av den svært viktige matvareforsyningen i Norge, har store deler av varehandelen for øvrig opplevd full stopp i salget. Reiselivet var blant de aller første som fikk merke at etterspørselen falt bort, og siden har man i mange bransjer opplevd at etterspørselssiden har falt bort.

Statlige støtteordninger gir håp

Med tilnærmet null etterspørsel, sier det seg selv at inntekten også blir tilnærmet null, og de fleste bedrifter vil slite økonomisk svært raskt. Heldigvis har Stortinget, etter tett dialog med partene i næringslivet, kommet opp med solide tiltak som vil avhjelpe noe på økonomien. Staten tar en større del av permisjonsregningen, de ansatte får en større utbetaling i permisjonsperioden og det skal gis statlige lånegarantier, for å nevne noe. Vi har en samleside der vi forsøker å holde næringslivet oppdatert på hvilke ordninger som kommer på plass, inkludert relevante linker til eksterne nettsider som gir mer utfyllende informasjon.

Selv med alle de statlige ordningene, er det ikke alle bedriftene som kommer gjennom krisen. Det må vi være forberedt på. Husleie, strøm og forsikring er blant kostnadene som ikke faller bort, selv om vi eksempelvis ser prisverdige initiativer fra gårdeiere som reduserer husleia og utsetter innbetalingstidspunktet. Når det er sagt skal vi huske på at også gårdeiere har behov for inntekter for å dekke sine kostnader.

Som forbruker kan du bidra til å holde hjulene i gang

Hva kan så den enkelte forbruker gjøre i den vanskelige situasjonen? Min klare oppfordring til de av dere som føler de har økonomi til det i disse usikre tider, er å fortsette å bruke penger. Og gjøre det lokalt. Lillehammer Sentrum Drift og vi i Lillehammer-regionen Vekst har et felles initiativ der vi ønsker å synliggjøre de butikkene og restaurantene i regionen som tilbyr sikker hjemkjøring. Vi håper dette vil være et godt tilbud for de som sitter hjemme i karantene eller isolasjon, eller ganske enkelt ikke ønsker å gå ut i disse tider, og at det også kan bidra til å dra hjulene litt i gang igjen. Sjekk ut Facebooksiden «Få varene kjørt hjem i Lillehammer-regionen» og Lillehammer Sentrum Drift sin oversikt over medlemmer som tilbyr hjemkjøring.

Dette kan også være en mulighet for å tenke nytt om markedsføring. Tur.Digital har skrevet ned sine fem tips til markedsføring i disse koronatider. Jeg vil særlig nevne punkt 2 som handler om muligheten for å dekke nye behov.

Jeg skal være ærlig å si at vi famler litt i disse dager. En kommune sitter ikke på en pengebinge som vi kan øse utover når brede deler av næringslivet sliter – selv om det akkurat nå hadde vært fantastisk. Vi er helt prisgitt hva som kommer av ordninger fra statlig hold når det gjelder økonomisk bistand til enkeltbedrifter. For oss er det i en slik situasjon helt avgjørende å være oppdatert på de statlige ordningene som finnes, slik at vi kan være gode sparringspartnere for næringslivet.

For mange er det tiden for å se framover

Samtidig ønsker vi å bidra til at næringslivet ser framover, og tenker på hvordan omsetningen igjen kan komme i gang. Fremover vil vi blant annet sette i gang en Webinar-rekke, der vi gir regionens næringsliv litt faglig input, samtidig som vi legger opp til dialog rundt muligheter aktører ser framover. Kanskje kan i hvert fall noen bedrifter få noe positivt ut av situasjonen på sikt. Det ville gledet oss. Fossekall har i et innlegg oppfordret sine kunder og andre til å holde fokus fremover også i disse tider, og skriver blant annet: «En dag er coronakrisen over og du må ha en plan for hva du da skal gjøre». Det kan virke vanskelig akkurat nå for mange, og for noen er det umulig, men å bruke rolige dager til å tenke framover vil for de fleste være en god idé.

Vi i Lillehammer-regionen Vekst er tilgjengelig for spørsmål og også ideer til hva vi bør gjøre som kommunale næringsutviklere. For de av dere som har tanker om utviklingsarbeid også etter at koronaviruset ikke lenger stopper samfunnet helt (for vi kommer dit en dag, det er viktig å huske på), så er vi også veldig interessert i å diskutere det.

Hilsen,

Eirik Haagensen, næringssjef i Lillehammer-regionen