Regjering og Storting lanserer fortløpende tiltakspakker for næringslivet i forbindelse med koronakrisen. Hvorvidt de vil fungere og redde bedrifter er for tidlig å si, det vet vi først etter en tidUansett, erfaring tilsier at det kreves mye av den enkelte virksomhet å orientere seg i landskapet for kriterier, retningslinjer og søknadskriving for å nytte seg av de mulighetene som nå kommer, enten det dreier seg om tilskuddlån eller utsatte kostnader. Mange vil da bli motløse og gi opp når de skal sette seg inn i kriterier, oppfylle disse, skaffe nødvendige vedlegg og attester osv. Terskelen for å sette seg inn i dette er for mange høy, men har du gjort det en gang er det lett. Dette ønsker Lillehammer-regionen Vekst å gjøre noe med! 

Vi etablerer derfor Lillehammer-regionens korona-hjelpekorps! 

Vi oppretter en gruppe med eksperter som vil bistå enkeltvirksomheter med nødvendig veiledning og utfylling av søknader som dreier seg om krisepakkene for næringslivet, enten det gjelder NAV, Innovasjon Norge, Skatteetaten, Bankvesenet eller andre. 

Listen over mulige områder er lang: offentlige innovasjons- og utviklingsvirkemidler, kompensasjonsordning for arrangører, støtteordninger for kreative næringer, dekning av faste kostnader – kontantstøtte, utsatt MVA og skatt, garantilån i bank, avdragsfrihet, leasing, inntektssikring for selvstendig næringsdrivende, permitteringer, pensjon, sykepenger. 

Dersom du allerede nå ønsker å be om bistand, kan du gjøre det her

Vi har laget en oversikt over alle ordningene på en side dersom du vil prøve å sette deg inn i dette på egen hånd, klikk her for å besøke Lillehammer-regionen sin side