Lillehammer-regionen er et av senterpunktene for meierisektoren i Norge. Alle de tre store har utviklings- og produksjonsanlegg i regionen. Tine har lange tradisjoner på Tretten i Øyer, Q-meieriene har en lengre historie i Gausdal og Synnøve Finden etablerte seg i Lillehammer tidligere i år. Nå ønsker vi oss flere små meierier.

Meieriene i Lillehammer-regionen kjennetegnes ved sine innovasjoner. Eksempelvis har Tine Tretten gjennom produktutvikling maktet å selge 30 millioner begre grøt i 2016. For bare få år siden produktet betraktet som nokså trauste greier. Samtidig har Q-meieriet med anlegg i Gausdal, gjort konseptet forbrukerdrevet innovasjon til selve motoren i sitt utviklingsarbeid.

Sentral del av industrisektoren

Så lenge det har eksistert meierier har disse vært en sentral del av industrisektoren i regionen. Helt siden Anne Hov fant opp Gudbrandsdalsosten – Norges sannsynligvis mest kjente meieriprodukt – i 1863 på en seter ved Gålå i Gudbrandsdalen gjennom å eksperimentere med koking av myse og fløteblandinger, har det løpende gjennom tiden blitt utviklet nye meieriprodukter. Dette har igjen dannet grunnlaget for meieriindustrien i vår region.

Hvorfor ønsker vi oss så flere nye meierier dersom meieriene allerede ruller bra? På meierisektorens store årlige bransjearena i Europa, International Food Contest i Herning, ble det meldt inn 1119 produkter fra ulike europeiske industrimeierier til bedømming. Elvehundre og nitten! Trenger vi da enda flere meierier?

Matmangfold

Mat er i vår tid, ikke bare for å bli mett, men i høyeste grad også grunnlaget for og rammen rundt hygge, opplevelser og sosiale settinger for mennesker i trivelige lag. Produkter fra gårdsmeierier og andre små meierier, er en viktig del av bredden av meieriprodukter og markedet synes for tiden å være nesten utømmelig. Med sin store og fremdeles sterkt voksende fritidsboligbefolkning i Lillehammer-regionen og Gudbrandsdalen, vil det være et godt grunnlag for flere meierispesialiteter lagd med flid og håndverksmessig stolthet.

Vil du starte?

Kjenner du til noen eller driver du selv melkeproduksjon og lurer på om oppstart av et gårdmeieri hadde vært tingen eller som ønsker å starte meieri basert på lokale råvarer, da er du en av våre helter. Vi lover å bli med deg på reisen gjennom å stille vår kompetanse i Lillehammer-regionen Vekst på gründerskap og forretningsutvikling, til disposisjon. Har du et lovende konsept, skal vi anbefale kommunen du holder til i å bidra med midler til etableringen. Du vil bli en del av et voksende nettverk av håndverksmatprodusenter og samtidig få mulighet til å utvikle virksomheten på inspirerende vis ved å øke verdiskapingen i større grad enn om melken sendes av gåre som uforedlet råvare. Vil du starte et gårdsmeieri eller et meieri basert på lokale råvarer, lover vi å bli med deg på reisen!

Av: Dag Høiholt-Vågsnes og Henning Holmbakken