Coworking er en trend som er i ferd med å forandre kontormarkedet over hele verden. Coworking-miljøer gir mulighet til å jobbe i et miljø med andre mennesker og impulser, og på tvers av bransjer og virksomheter. I et slikt miljø kan man utveksle ideer, man kan dele kunnskap, dele ressurser, låne hverandres kompetanse og i noen tilfeller springer også nye forretningsideer og samarbeid utfra slike miljøer. Ikke minst kan slike miljøer være en god arena for nettverksbygging, gjennom sosiale arrangementer eller seminarer som tiltrekker seg et bredt antall mennesker/ målgrupper.

I Lillehammer har vi i dag to slike coworking-miljøer. Det er Hub LHMR og Fabrikken. I disse miljøene sitter alt i fra gründere, vekstbedrifter, etablerte virksomheter og pendlere. Begge miljøene er også gode møteplasser, med kontinuerlige arrangementer som retter seg mot gründere, etablert næringsliv, studenter og andre nysgjerrige.

Fabrikkenseminaret

Den 21. september arrangeres Fabrikkenseminaret 2018 hvor du får anledning til å lære mer om nettopp coworking, samt om hvordan samskaping og innovasjon oppstår i slike miljøer. På programmet står flere internasjonale bidrag, innlegg fra ulike norske coworking-miljøer og en spennende paneldebatt knyttet til tematikken. Dette er bare noe av det du kan få med deg på seminaret. Dersom du er opptatt av kreative og nyskapende næringer, stedsutvikling, samarbeid, innovasjon eller coworking (eller bare er nysgjerrig), bør du se det komplette programmet og melde deg på innen 15. september!

Er du nysgjerrige på om en plass i et coworking-miljø kan være noe for deg? Da er du hjertelig velkommen innom både Hub LHMR (Jernbanegata 13) og Fabrikken (Løkkegata 9) på en kopp kaffe og en omvisning.

Hilsen,
Eirik Haagensen
Næringssjef, Lillehammer-regionen