GJESTEBLOGG: Denne uken er det Kjell Overvåg, forsker i Østlandsforskning, som gjesteblogger for oss. Torsdag og fredag denne uken samles alle kommunene i Gudbrandsdalen på Gålå for å diskutere det videre arbeid i Byregionprogrammet og funnene frem til nå. 

Fritidsboliger på fjellet har antagelig vært den viktigste impulsen for næringsutvikling i Gudbrandsdalen de siste tiårene. Bygging av nye fritidsboliger, oppgradering av eldre og utbygging av infrastruktur representerer store verdier hvert eneste år. Det gjør også fritidsbeboernes handel av varer og tjenester og deltakelse i aktiviteter og opplevelser. Hyttene på fjellet brukes dessuten mye både sommer, høst og vinter – i motsetning til mange plasser på kysten hvor det for det meste er sommerbruk.

Samtidig er det jo slik at skal det bli lokal verdiskaping fra dette markedet, så må det være et lokalt tilbud hvor pengene kan brukes! Og det lokale tilbudet har sterk konkurranse fra tilbudet fritidsbeboerne har på sine hjemsteder (i hovedsak Oslo-regionen) og på veien til fritidsboligen. Det positive er at mange fritidsbeboere er bevisste på å handle lokalt når det eksisterer et godt tilbud – så her er det muligheter!

Det har blitt etablert mange bedrifter og gode varer og tjenester i Gudbrandsdalen med basis i etterspørselen fra fritidsbeboerne. Det er imidlertid store muligheter for å forbedre den lokale verdiskapingen – her er det mer å hente for å utvikle arbeidsplasser. Hva kan næringslivet selv gjøre bedre? Hvordan kan vi utvikle forretningsmodeller som er særlig tilpasset fritidsbeboerne? Hva kan kommunene og virkemiddelapparatet bidra med? Hvilket kunnskapsbehov har vi?

Et bedre lokalt tilbud vil både kunne øke den lokale andelen av eksisterende forbruk (også fra lokalbefolkningen og turister for øvrig), gjøre det mer attraktivt å være flere dager på fritidsboligen, og gjøre utleie av fritidsboligen lettere. I et slikt arbeid må det ses på det gjensidige samspillet mellom fjellet og tettstedene i dalen, og hvordan Lillehammer som by i større grad kan bidra og få nytte av fritidsboligområdene på fjellet.

I byregionprogrammet for Lillehammer og Gudbrandsdalen som har tittelen «By og fjell – moderne bosetting som grunnlag for utvikling og verdiskaping» er det i gang et arbeid for å bidra til å øke den lokale verdiskapingen fra fritidsboligene. I første omgang arbeides det med tre eksempelområder: Bjorli, Venabygdsfjellet og Hafjell.

I byregionprogrammet deltar alle de 12 kommunene i Gudbrandsdalen samt Høgskolen i Lillehammer og Østlandsforskning. Har du innspill, ideer eller synspunkter, kontakt gjerne prosjektleder Hanne Mari Nyhus, Lillehammer kommune, eller forsker Kjell Overvåg, Østlandsforskning. Hver kommune har også en kontaktperson for prosjektet, se siste side i prosjektbeskrivelsen.