29. april 2018 registrerte vi domenet esporthovedstaden.no. Det var i de tider vi bestemte oss for at e-sport var noe vi skulle satse på, og at Lillehammer skulle ha en sentral posisjon i utviklingen av e-sport i Norge. Siden den gang har vi hatt flere oppturer på vår reise, men vi har likevel manglet det helt forløsende. Før Norges Esportforbund vedtok å etablere seg på Lillehammer 1. juli 2020.

Med den beslutningen tør vi lansere Lillehammer som Norges e-sporthovedstad.

Les en tidligere bloggpost om esport i Lillehammer

En krevende kamp

At valget skulle bli Lillehammer var absolutt ikke gitt. Både Bergen, Trondheim og Stavanger hadde jobbet med dette en god stund før en hamarsing (!) sørget for at Innlandet og Lillehammer kom på banen. Innlandskampen ble fort avklart, og Cyberforsvaret på Jørstadmoen var tunga på vektskåla for at øynene falt på Lillehammer. Hyggelig, og ikke minst avgjørende, er det at nettopp Cyberforsvaret har varslet at de inngår en samarbeidsavtale med Norges E-sportforbund. Mer om det senere.

Når Lillehammer nå blir sete for forbundet, skyldes det er godt samarbeid mellom Innlandet Fylkeskommune og Lillehammer-regionen. Vi må også gi alle mulig honnør til Hamarregionen og Gjøvikregionen, som har stilt seg bak initiativet og vist fram sine miljøer. Samarbeidet har vist fram hvilke miljøer Innlandet og Lillehammer har å by på. Miljøer som vil være viktige samarbeidspartnere for et e-sportforbund framover. En viktig faktor er også at næringslivet har gitt tommel opp og på ulike måter bidrar til etableringen. Lillehammers næringsliv har virkelig sett potensialet som ligger i e-sport, og ønsker å ta en rolle i utviklingen av forbundet, og også egen virksomhet.

Lillehammer og Innlandets fortrinn

Mye kunne vært nevnt her, men jeg velger å trekke fram fem punkter:

  1. Et stort IKT-miljø som ser verdien av e-sport for egen virksomhet
  2. Merkevaren Lillehammer, ikke minst som idretts- og arrangementsby
  3. Høgskolen i Innlandet og NTNU Gjøvik, som hver for seg og sammen har sterke miljøer, spesielt innen TV-fag og spillutvikling
  4. Et næringsliv som bryr seg om Lillehammer og ser verdien av å ha et forbund for e-sport i byen
  5. Som allerede nevnt var Cyberforsvaret tunga på vektskåla, og den entusiasmen de har vist under arbeidet med e-sportforbundet var utvilsomt avgjørende for valget

Hvorfor ønsker vi E-sportforbundet?

E-sportforbundet har potensial til å bli et av de største særforbundene under Norges Idrettsforbund. Mange brikker skal selvfølgelig falle på plass, men det er ikke umulig. I en slik situasjon vil forbundet ha mange ansatte, og det vil være isolert sett være en viktig arbeidsplass i Lillehammer.

Utover dette er koblingen mot e-sport viktig for rekrutteringen. Til IKT-næringen, til Cyberforsvaret og helt sikkert annen type virksomhet i regionen. E-sportutøvere har gjerne en kompetanse som er svært relevant for næringslivet, men ofte mangler det en modenhet for arbeidslivet. Et av de uttalte målene for Norges E.sportforbund er å få flere e-sportutøvere til å bli klare for næringslivet når de avslutter karrièren. For bedrifter i vår region vil det være svært positivt å jobbe sammen med forbundet mot denne målsetningen.

Nært knyttet opp mot dette er frafall i skolen og senere i arbeidslivet. Kostbart for samfunnet, og svært uheldig for den enkelte det gjelder. Selv om det ikke gjelder alle, har mange drop-outs en historie med gaming. Ved å jobbe tidlig med disse, kan trolig mye gjøres for å hindre frafallet. Her kan det offentlige og e-sportforbundet jobbe godt sammen.

Arrangementsbyen Lillehammer bør også være i førersetet når det gjelder e-sportarrangementer. Internasjonalt er det en rekke gigantiske arrangementer, mens det i Norge foreløpig har begrenset omfang. Med Håkons Hall, som vi mener er Norges beste arena for e-sport, har vi en ambisiøs målsetning på arrangementssiden. Ambisjoner vi deler med Norges E-sportforbund.

I tillegg er det en lang rekke mulighet som har vært diskutert og som vi vil jobbe videre med. Kan Høgskolen i Innlandet ha en egen linje for produksjon av e-sport for lineære og digitale flater? En slik utdanning finnes så vidt vi vet ikke i Europa i dag, og her er det store muligheter. Gitt at e-sport blir framtidig OL-gren, kan Norges beste utøver utvikles på NTG Lillehammer eller Wang Toppidrett på Hamar? Dette er blant mulighetene som er identifisert, og som vi jobber videre med.

Veien videre

1.september er det generalforsamling i Norges E-sportforbund. Denne dagen vil det velges et nytt styre og det vil komme på plass vedtekter som legger grunnlaget for arbeidet mot å bli en del av Norges Idrettsforbund på Idrettstinget 2021. For ikke mange år siden var det urealistisk at e-sport skulle bli en del av den organiserte idretten. I dag er dette sannsynlig. Blant flere grunner til at det i dag er sannsynlig er at stadig flere idrettslag har e-sport som en del av sin virksomhet og at IOC gradvis åpner døren for å inkludere e-sport som OL-utøvelse. Den ønskede koblingen mot idretten er også grunnen til at e-sportforbundet falt ned på Idrettens hus for sine kontorer.

For Lillehammer-regionen blir det svært viktig å tenke klynge knyttet til e-sportforbundet. Vi vet fra dialogen som har vært fram mot etableringen at vi har mange interessante samarbeidsmuligheter, og et godt utgangspunkt for å jobbe med klyngeutvikling i Innlandet. Når vi vet at Esport er blant verdens raskest voksende industrier, så er det nær sagt åpenbart at en sterk klynge innen e-sport er noe Lillehammer og Innlandet må jobbe for.

Så skal det sies at Norges E-sportforbund er nyetablert og mye arbeid gjenstår før Lillehammer-regionen, Innlandet Fylkeskommune og forbundet selv kan erklære suksess. Det må skapes ytterligere legitimitet både hos NIF og utøverne i Norge. Og forbundet må lykkes i å gjøre det attraktivt å være medlem. Men vi har trua. På forbundet og på at forbundets lokalisering på Lillehammer vil skape grunnlag for ytterligere vekst i Lillehammer og Innlandet.