I et tidligere blogginnlegg skrev vi «Lillehammer er en arrangementsregion, og de fleste av de største arrangementene er knyttet til snø.» Her må vi nesten moderere oss litt, for realiteten er at vi også sommerstid har store arrangementer i regionen. Fotballturneringene Troll Cup og Faaberg-turneringen på hver sin side av sommerferien, drar store folkemasser til regionen og Birken-løpet i i juni hadde nesten 4 600 påmeldte. For å nevne noen eksempler på arrangementer i sommerhalvåret.

Nå er det Birkebeinerrittet som står for turen. Med færre deltakere enn da det var på toppen, men fortsatt en formidabel folkefest med omtrent 10 000 deltakere og mange ganger flere tilskuere. Det er gjort mange analyser av Birkens økonomiske betydning for regionen, men jeg nøyer meg her med å trekke fram noen momenter:

  • Næringslivet i regionen tjener store summer på storinnrykket under Birken
  • Den sunne økonomien, som muliggjør seriøs satsing, i Lillehammer Skiklub og Lillehammer Cykleklubb, baserer seg på eierskapet i Birken
  • Det forholdet mange har fått til regionen gjennom Birken, bidrar sterkt til merkevaren og omdømmet til regionen

Jeg vil ønske alle deltagere, støtteapparat og tilskuere velkommen til Birken og Lillehammer-regionen

Eirik Haagensen, næringssjef

 

Foto: Stein B Olsen